bedden

Samenwerking voor verbeterde coördinatie van bedden in de regio

Sinds 2018 is er in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een Regionaal Coördinatiepunt (RCP) actief. Het RCP speelt een belangrijke rol bij het organiseren van aanmeldingen voor eerstelijnsverblijfsbedden (ELV) van huisartsen en ziekenhuizen uit de regio. Tot nu toe werkten zorgadviseurs van de Rivas Zorggroep op het RCP. Zo werd steeds ingezet om de juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Vanaf begin november wordt deze coördinatie naar een hoger niveau getild. Zo is er een nieuwe website gelanceerd, maar nog volop in ontwikkeling: www.rcp-avregio.nl. En wordt er met meer mensen uit de regio samengewerkt binnen het RCP. Zo verbeteren we met elkaar de verdeling van de eerstelijnsverblijfbedden in de regio. Deelnemers zijn:

Een mooie samenwerking onder de vlag van de VVT Alliantie Waardenland.

bedden

Zorgadviseurs van Rivas, Waardeburgh en Present starten samen met de diensten op het RCP. We gaan werken via ZorgDomein, zodat huisartsen hun aanvragen duidelijker, gemakkelijker en sneller kunnen doorgeven. Wilt u meer weten over onze samenwerking en onze doelstellingen? Of hoe u contact met ons opneemt? Kijk dan op onze website: https://rcp-avregio.nl/

Het samen coördineren van eerstelijnsverblijfbedden is de eerste stap om de zorgcoördinatie in de regio te verbeteren. De stuurgroep van het RCP heeft ook plannen om de coördinatie van Wlz-bedden met elkaar aan te pakken. De eerste voorbereidingen zijn al in volle gang. Zo bouwen we samen aan een betere zorgcoördinatie in onze regio!

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging