Roadshow GHOR nog steeds een succes!

In 2012 is het Bureau GHOR gestart met het organiseren van een bijeenkomst waar zorginstellingen uit een specifieke gemeente rond de tafel komen met vertegenwoordigers uit die gemeente die zich bezighouden met veiligheid en zorg, veelal de ambtenaar rampenbestrijding. Al na de eerste bijeenkomst bleek deze te voldoen aan een behoefte en de Roadshow GHOR was geboren.

 

Tijdens de eerste Roadshows was het creëren van bewustzijn het belangrijkste doel. Het bewustzijn dat verpleeg- en verzorgingshuizen, geestelijke gezondheidsinstellingen, gehandicaptenzorg en thuiszorginstanties voorbereidende maatregelen moeten treffen. Die maatregelen hebben te maken met het borgen van de veiligheid, zorgcontinuïteit, evacuatie en opvang van cliënten/bewoners alsmede communicatie tussen zorginstellingen, hulpdiensten en gemeenten, etc. Dit alles om verantwoorde zorg te kunnen blijven verlenen ten tijde of na een calamiteit.

Raakvlakken
Doordat de GHOR gedurende de afgelopen jaren ook andere activiteiten organiseerde zoals opleidingen, oefeningen, regionale bijeenkomsten en de film ‘Hoe heeft zo mis kunnen gaan’ heeft gemaakt, veranderde de inhoud van de Roadshow van “bewustzijn creëren” naar een meer interactieve bijeenkomst. Met de doorontwikkelde Roadshow (versie 2.0) komen de raakvlakken tussen de processen van zorginstellingen, gemeente, Brandweer en GHOR in rampenbestrijding meer in beeld. Deze worden met elkaar besproken, er wordt casuïstiek besproken en daar waar mogelijk zijn er ook afspraken gemaakt. Bijna iedere gemeente (of soms een aantal gemeenten binnen een subregio) is bezocht. Inmiddels is de regionale Brandweer een volledige partner bij de Roadshow en komt de samenwerking met het project ‘Geen nood bij brand’ in relatie tot zorgcontinuïteit ook breder aan bod.

Bekenden en nieuwkomers
Voor de zorginstellingen uit de gemeenten Gorinchem, Molenwaard, Giessenlanden, Leerdam en Zederik is vorige week één van de laatste Roadshows georganiseerd. “We waren verheugd met een grote opkomst van zorginstellingen met dit keer als verrassing ook de aanwezigheid van de burgemeester van Leerdam en zijn wethouder op het gebied van Zorg”, vertelt Pim van Dam van het Bureau GHOR. “Je ziet bij iedere Roadshow een aantal bekende gezichten. Dat komt omdat wij in de regio Zuid-Holland Zuid een aantal zorginstellingen kennen die meerdere locaties verspreid over de regio aansturen. De functionaris die veiligheid in zijn portefeuille heeft, is dan wat vaker aanwezig. Wij zijn blij met de aanwezigheid van deze mensen, want zij delen altijd net zo enthousiast hun ervaringen en kennis op het gebied van zorg en veiligheid. Daarentegen leren wij allemaal weer van wat de ‘nieuwkomers’ met ons willen delen of de vragen die zij hebben. Dat ook deze Roadshow weer een succes is, is mede te danken aan de burgemeester van Leerdam, de heer Houtman”, gaat Pim verder. “De heer Houtman ziet het belang in van de aandacht die gegeven wordt of het bij zorginstellingen op orde is. Dat zij zijn voorbereidt op een calamiteit. En dat is nu precies de rol van de GHOR; namelijk adviseren van zorginstellingen m.b.t. zorgcontinuïteit en het zoeken van afstemming met de andere hulpverleningsdiensten”.

Roadshow 3.0
“Zeker nu de transitie van zorg nog al wat problemen met zich meebrengt en de verantwoordelijkheden van gemeenten en zorginstellingen veranderen, is het handig dat een organisatie als de GHOR de spil in het web blijft en één ieder aan elkaar koppelt”, sluit Pim dit succesverhaal af. “We stoppen niet met de Roadshow nu we bijna alle gemeenten hebben bezocht, maar gaan we met de tijd op zoek naar een nieuwe formule, Roadshow 3.0!”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging