Publieksjaarverslag

Rivas Zorggroep publiceert publieksjaar­verslag 2018

Rivas Zorggroep publiceert het digitale publieksjaarverslag 2018: Samen sterk. In dit verslag biedt Rivas cliënten, medewerkers, verwijzers, samenwerkingspartners en andere stakeholders een integraal overzicht van de ontwikkelingen en prestaties in 2018 én de toegevoegde waarde van Rivas als dé aanbieder van de beste ketenzorg voor elke cliënt en inwoner in de regio. Verder gaat de Raad van Bestuur in op wat is bereikt en meer nog: wat de visie op de nabije toekomst is.

Samen sterk

Het thema van het publieksjaarverslag is Samen sterk. ‘Goede zorg realiseren voor elke cliënt is waar we 24 uur per dag, zeven dagen in de week mee bezig zijn’, vertelt Michiel van Roozendaal, voorzitter Raad van Bestuur. ‘We maken het dagelijks waar dankzij goede en nauwe samenwerking van onze zorgprofessionals met cliënten, verwijzers, samenwerkingspartners en andere stakeholders.

Ervaringen van cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners

publieksjaarverslag‘De rode draad van het verslag zijn dan ook de opgetekende ervaringen van onze cliënten, medewerkers en partners over de samenwerking bij het realiseren van de beste zorg’, vervolgt Van Roozendaal. Zo vertelt de 87-jarige mantelzorger Mar Borsboom in het jaarverslag: ‘Mijn vrouw heeft beginnende dementie, dus helaas kunnen we niet meer doen wat we altijd deden. We zijn al zo lang samen en we hebben altijd voor elkaar gezorgd. Ik vind het fijn dat ik dit nu voor haar kan doen. Gelukkig kan ik reken op de hulp van de wijkverpleging.’

Van Roozendaal: ‘Onze manier van zorg verlenen is mensgericht, veilig, dichtbij, op het juiste moment, duurzaam en betaalbaar en daar zijn we ontzettend trots op.’

Nabije toekomst

‘De stevig veranderende marktomstandigheden raken ook Rivas. We willen in de toekomst hoogwaardige en kwalitatieve zorg blijven leveren aan onze cliënten’, vertelt Van Roozendaal. ‘Een scherpe sturing op de kosten is nodig. Hiervoor moeten we zorgprocessen slimmer en efficiënter organiseren, zodat we de financiële kracht hebben om elke cliënt ook in de toekomst de beste zorg te leveren.’

Publieksjaarverslag

Bekijk hier het publieksjaarverslag 2018 van Rivas Zorggroep

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging