Ready2help

Ready2Help groot succes

Het burgerhulpteam Ready2Help van het Rode Kruis is de afgelopen twee jaar meer dan tweehonderd keer ingezet in noodsituaties. Dat is veel meer dan gedacht, want de organisatie was uitgegaan hooguit tien keer per jaar een beroep te hoeven doen op deze hulpverleners.

In 2014 deed het Rode Kruis een oproep aan Nederlander zich te melden als vrijwilliger. Maar liefst 37.000 landgenoten hebben zich in die periode gemeld om als hulpverlener ingezet te worden als ons land getroffen zou worden door een ramp of grootschalige calamiteit.

„Grote rampen bleven ons gelukkig bespaard, maar de animo van vrijwilligers om de handen uit de mouwen te steken was er wel. Vandaar dat we ook op andere gebieden hulp konden bieden. Zoals tijdens de vluchtelingencrisis en de hittegolf deze zomer”, weet Rode Kruis-directeur Gijs de Vries.

Veldbedjes klaargezet
„Ik heb me gemeld om hulp te bieden in noodsituaties”, zegt Diane Meijboom uit Zoetermeer. „Zo wilde ik niet toekijken tijdens de vluchtelingenopvang in ons land. Ik heb toen veldbedjes klaargezet, dekens uitgedeeld en mensen opgevangen. Kortom, ik kon iets betekenen voor een ander en dat was fijn. Ik blijf gewoon ingeschreven en als er weer een beroep op mij gedaan wordt, zal ik zeker hulp bieden.”

Redy2help logo„We zijn ontzettend trots op ons burgerhulpnetwerk dat vandaag precies twee jaar bestaat. Met meer dan 37.000 mensen kunnen we snel anderen helpen waar dat nodig is. Vooral in de grote steden hebben we veel aanmeldingen, blijkt uit onderzoek dat we hebben uitgevoerd”, aldus De Vries. „Zo weten we ook dat 65 procent van de deelnemers vrouw is.”


Leed verzachten
„In tijden van nood kan iedereen haar of zijn steentje bijdragen om leed te verzachten of een dreiging te beperken”, stelt De Vries. „Ongetrainde helpers die bereid zijn om zandzakken te vullen, te tolken, schoon te maken, sneeuw te ruimen of slaapplaatsen te regelen. Iedereen kan helpen, juist ook zonder medische kennis of vaardigheden. Het gaat er om dat in acute nood er een netwerk is dat reguliere hulpverleners als politie, brandweer, ambulance en getrainde vrijwilligers van het Rode Kruis kan ondersteunen.”

„Het is te hopen dat echte rampen uitblijven, maar soms is ook een extra handje nodig om tijdens de hitte ouderen van water te voorzien, zandzakken te vullen bij dreigende dijkdoorbraken, voedselpakketten te maken. Onzichtbare noodsituaties waar hulp bij nodig is”, aldus de woordvoerder.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging