proef

Minder onnodige ritten van ambulances dankzij inzet ‘verkenner’

Om het aantal onnodige ritten van ambulances terug te dringen, maakt de huisartsenpost in de regio Drechtsteden sinds een jaar gebruik van een soort verkenner. Het gaat om een ambulanceverpleegkundige die er bij twijfelgevallen op uit wordt gestuurd om te kijken of de patiënt naar het ziekenhuis moet of niet. De eerste ervaringen zijn positief, blijkt uit een tussenrapportage van onderzoeksinstituut Nivel.

Het aantal spoedritten vanuit de huisartsenpost nam de laatste jaren toe. Achteraf bleek in 30 tot 40 procent van de gevallen vervoer van de patiënt niet nodig te zijn. Om te voorkomen dat ambulances onnodig op pad moeten en om hoge ziekenhuiskosten te vermijden, is een nieuw type zorgverlener in het leven geroepen.
Deze ‘Rapid Huisartsgeneeskunde’ (Rapid HAG) kan buiten kantoortijden in een auto met volledige ambulance-uitrusting snel een huisbezoek aan een patiënt brengen en bepalen of de patiënt naar het ziekenhuis moet of onder de hoede van de huisarts kan blijven.
Het gaat vooralsnog om een proef. In de eerste zes maanden is de Rapid HAG 480 keer ingezet. Bij 148 van deze inzetten (31 procent) kon de patiënt thuis worden behandeld. In 28 procent van de gevallen was bezoek aan een huisarts, huisartsenpost, GGZ, polikliniek of thuiszorg nodig en bij 37 procent van de inzetten moest de patiënt wél naar het ziekenhuis.

verkenner
Bron foto: www.ravzhz.nl

Positieve ervaringen met verkenner

De ervaringen van patiënten met de Rapid HAG zijn zeer positief: zij geven een rapportcijfer 9,1. De huisartsenpost zette de ambulanceprofessional vooral in bij patiënten die klaagden over pijn of druk op de borst.

De verpleegkundigen zijn ook geschoold op het gebied van psychiatrie, maar in de praktijk werden deze patiëntencategorie voornamelijk op de huisartsenpost zelf gezien. Deze consulten nemen vaak veel tijd in beslag. In de resterende proefperiode wordt gekeken of de Rapid HAG hierin een grotere rol kan spelen.

Bekijk hier een filmpje uit 2020 over de Rapid HAG:

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging