Meldkamer RR en ZHZ samen

Nog twee weken: Meldkamers Dordrecht en Rotterdam samen verder

Op grote hoogte, 21 verdiepingen boven de Maas dicht bij de Erasmusbrug, komt op 15 mei de nieuwe gezamenlijke meldkamer van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid in bedrijf. De ‘Rotterdammers’ hoeven maar één etage omhoog vanuit hun huidige werkplek. De ‘Dordtenaren’ gaan een stuk verder reizen maar krijgen daar een hypermoderne werkplek met fenomenaal uitzicht over de regio voor terug.

Passen en meten is voorbij
Voor de fusiepartners – samen goed voor 250 centralisten verdeeld over ‘rood, wit en blauw’ – geldt dat ze straks beschikken over fors meer ruimte. Samen hebben Rotterdam en Dordrecht op dit moment 32 meldtafels, dat worden er 58; plus nog eens 12 extra in een opschalingsruimte op de 22e verdieping. “Deze flinke uitbreiding hangt onder meer samen met de taakuitbreiding die met name de politie en de Veiligheidsregio de afgelopen jaren hebben gekregen en nog krijgen op het gebied van informatie en inlichtingen”, vertelt Theo van Son, woordvoerder van het samenvoegingstraject. “Nu is het passen en meten, straks is dat voorbij.” Van de 58 tafels bevinden zich er tien in een afgesloten ruimte. Theo: “Die zijn bedoeld en geschikt als uitwijk voor de meldkamer Haaglanden, opleiden en geheime operaties.”

De overige 48 bevinden zich, in groepjes van 7, in één langwerpige, gebogen ruimte. De ambulancecollega’s bezetten het middengedeelte, de brandweer en politie de uitersten. “In die opstelling zijn de diensten die het meest innig met elkaar samenwerken elkaars directe buren”, verklaart Henry Oudshoorn, hoofd van zowel het ambulance- als het brandweerdeel van de meldkamer. “Maar, als straks het nieuwe landelijke communicatiesysteem C2000 operationeel is geworden, dan is er in principe sprake van ‘free seating’. Elke centralist van elke kolom kan dan, technisch gezien, op elke vrije plek gaan zitten. Van de leidinggevenden wordt verwacht dat zij ook in de meldkamer komen zitten.”

Biodynamisch licht
Als snufje krijgt de nieuwe meldkamer biodynamische verlichting, die qua kleur en intensiteit het verloop van de dag zo goed mogelijk nabootst om verstoringen in het bioritme van de centralisten te voorkomen. “Het is de bedoeling dat je hierdoor fitter blijft bij onregelmatige diensten”, legt Theo uit. “Biodynamisch licht is al een beproefd concept, maar nog niet eerder toegepast in meldkamers. Daarom gaan we regelmatig de effecten meten.”

Het zal de eerste samengevoegde meldkamer van het land worden waar volledig geïntegreerd gewerkt wordt. Henry: “In meldkamers die ons voorgingen, zijn de gebieden vooralsnog afzonderlijk naast elkaar blijven werken. Bij ons wordt de intake vanaf 15 mei echt één proces. De uitgifte verloopt technisch gezien ook gezamenlijk, maar dan wel volgens de gescheiden regels van de beide gebieden.”

ACE-status
De Meldkamers Ambulancezorg werken in Rotterdam en Dordrecht beide al jaren met ProQA, dat vergemakkelijkt uiteraard de integratie. Verschil is dat Zuid-Holland Zuid het kwaliteitskeurmerk ACE heeft en Rotterdam-Rijnmond niet. Henry: “Wij hebben, mede doordat we in de achterliggende jaren de focus hebben gehad op de samenvoeging, de aanvraag daarvoor nog niet doorlopen.” Wat dat precies betekent voor de ACE-status van Dordrecht, is niet geheel duidelijk omdat dit nog niet eerder zo is voorgekomen. Directeur Hans Janssen van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid laat echter weten dat hem er alles aan gelegen is de ACE-status te behouden. Hans: “We willen samen met onze Rotterdamse collega’s uiteraard blijven streven naar maximale kwaliteit.”

De bezetting van de Meldkamer Ambulancezorg blijft op de nieuwe plek gelijk aan de optelsom van de twee oude meldkamers. Henry: “In elk geval gedurende het eerste jaar gaan we er niet zonder meer vanuit dat we door de samenvoeging met minder centralisten toekunnen, ook omdat het steeds drukker wordt. Dus waar er nu overdag zes ‘witte’ centralisten in Rotterdam zitten en twee in Dordrecht, zijn dat er straks nog steeds acht, ’s avonds zes en ’s nachts vier of vijf. Voor het behoud van gebiedskennis zorgen we er in het eerste jaar bovendien voor dat er altijd minimaal één collega van de voormalige Dordtse meldkamer in dienst is.”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging