Mariëlle Bartholomeus

Mariëlle Bartholomeus nieuw lid raad van bestuur Rivas Zorggroep

De raad van toezicht van Rivas Zorggroep heeft Mariëlle Bartholomeus benoemd tot nieuw lid van de raad van bestuur. Met ingang van 1 januari 2021 vormt zij samen met Michiel van Roozendaal de raad van bestuur van Rivas Zorggroep. Mariëlle volgt Kees Heijblom op die vanwege pensionering stopt als bestuurder.

Mariëlle Bartholomeus

Mariëlle Bartholomeus is momenteel neuroloog en zat in de directie als medisch directeur van het ziekenhuis Bernhoven in Uden. Zij heeft de afgelopen jaren verschillende medische- en directiefuncties vervuld bij Bernhoven en was tevens bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Ze werd onlangs verkozen tot Topvrouw 2020. Volgens de jury van ‘topvrouw van het jaar’ toont zij leiderschap door mensen vertrouwen te geven.

Mariëlle is opgeleid als laborante klinische neurofysiologie, heeft haar propedeuse gezondheidswetenschappen behaald en is, na eindelijk ingeloot te zijn bij geneeskunde, neuroloog geworden. Haar ervaring en inzet bij Bernhoven en de Health Innovation School zal Rivas zeker gaan helpen met verdere innovaties en kwaliteitsvraagstukken in de zorgketen en in het verder optimaliseren van de samenwerking met de verschillende zorgpartners. Ze kent Rivas vanuit haar directie rol en het zinnige zorg concept.

Mariëlle: “Rivas Zorggroep is een prachtige netwerkorganisatie waar de kernwaarden echt geleefd worden.”

Vertrouwen en verbinding

Martin Bontje, voorzitter raad van toezicht Rivas Zorggroep: “De raad van toezicht heeft veel vertrouwen in Mariëlle Bartholomeus. Wij staan zeer positief tegenover haar ervaring in zowel de zorg als het management daarvan. Zij zal goed in staat zijn om de verbinding te maken tussen de vraag van onze cliënten enerzijds en de efficiënte organisatie van de zorg anderzijds. De raad van toezicht heeft alle vertrouwen dat er door deze raad van bestuur samen met het directieteam grote stappen gezet kunnen worden als het gaat om verdere versterking en samenwerking in ketenzorg voor de regio.’
Michiel van Roozendaal is verheugd dat Mariëlle als nieuwe collega de raad van bestuur komt versterken. “Ik kijk uit naar de komst van Mariëlle! Wij verwachten met haar kennis en ervaring en haar frisse blik met Rivas weer een volgende stap te kunnen zetten.”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging