koploperspositie

Hans Janssen: jochies en meiden

Nieuwe uniformen, nieuwe bedrijfsvorm, nieuw hoofdkantoor, nieuwe naam, veel ontwikkelingen… De ‘Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid’ is hard op weg een koploperspositie in te gaan nemen.

Samen met twee belangrijke ziekenhuizen in de regio bereiden wij ons voor op nieuwe wetgeving en diverse uitdagingen. Terwijl het voor veel collega-diensten in Nederland enorm lastig is om aan goed gekwalificeerde ambulanceverpleegkundigen te komen, kunnen wij ons gelukkig verheugen in een grote groep geïnteresseerde professionals die bij ons willen werken, zowel bij de rijdienst als op de meldkamer. Alle reden om tevreden te zijn. Maar ook alle reden om alert te blijven.

Ontwikkelingen gaan namelijk snel op de ‘zorgmarkt‘. Om stevig vooraan te kunnen blijven lopen, is kennis van uiteenlopende innovatieve mogelijkheden keihard nodig. Er wordt geëxperimenteerd met AED-drones, nieuwe rapportage- en communicatiemiddelen, rapid-responderteams, zorgcoördinatie… Waar gaan we mee aan de slag en wat laten we nog even verder ontwikkelen totdat wij het goed genoeg vinden om ook in te kunnen zetten?

Ook moeten we nu al nadenken over de nieuwe collega’s die het over 10 tot 15 jaar aandurven om als zorgprofessionals eigenstandig besluiten te nemen waar grote consequenties aan verbonden zijn voor de kwaliteit van leven van patiënten. Waar vinden we die mensen en hoe kunnen we hen overtuigen van de kracht, de ambities en de mogelijkheden van dit mooie vak?

Uitruk Post Papendrecht

Ik herinner me mijn eigen fantasiewereld toen ik als klein jochie vol bewondering toekeek hoe een helikopter achter ons huis met veel kabaal landde bij het militair ziekenhuis in Utrecht om het leven van die ene patiënt te redden. Spanning en sensatie… Wij hopen op zaterdag 20 april tijdens onze Open Dag veel van zulke jochies en meiden te ‘raken’. Heeft u ze thuis en ziet u het in hen? Neem ze dan gerust mee tussen 10 en 4 uur naar de Vliedberg in Papendrecht. De toekomst begint sneller dan we denken.

Bron: Stem van Dordt

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging