huisartsenzorg

Samen verbeteren we huisartsenzorg

Met veel plezier heeft de ZGWA Zorggroep een jaarverslag over het jaar 2018 samengesteld. Het helpen van huisartsen bij het doen van hun werk – het leveren van eerstelijnszorg aan patiënten – dat is waar ze ook in 2018 voor stonden. Natuurlijk staat de patiënt daarbij centraal.

Over ZGWA

ZGWA is een organisatie van huisartsenprakijken en fungeert als ‘loket’ voor huisartsenzaken. Alle huisartsen in de Drechtsteden en de West-Alblasserwaard zijn bij ZGWA aangesloten. ZGWA organiseert ketenzorg voor mensen met een chronische aandoening. Daarnaast levert ZGWA Ouderenzorg en laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg: praktijkondersteuning GGZ.

Tenslotte is ook de huisartsenpost in Dordrecht aangesloten bij ZGWA. In de strategie ‘ZGWA richting 2022 – op weg naar een sterke, aanspreekbare, regionale eerstelijnsorganisatie’ wordt een fundamenteel andere koers beschreven die ZGWA samen met regionale zorgpartners in willen slaan. Om waarde toe te voegen aan patiëntenzorg en aan het rendement van de huisartsenpraktijk, beide op basis van uitkomstindicatoren. Dit betekent dat de huisartsen met elkaar de stap maken naar toekomstbestendige huisartsgeneeskundige zorg in de regio.

Bekijk hier het jaarverslag 2018

zgwa jaarverslag

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging