huisartsenzorg

Samen verbeteren we huisartsenzorg

Met veel plezier heeft de ZGWA Zorggroep een jaarverslag over het jaar 2019 samengesteld. Het helpen van huisartsen bij het doen van hun werk – het leveren van eerstelijnszorg aan patiënten – dat is waar ze ook in 2019 voor stonden. Natuurlijk staat de patiënt daarbij centraal.

Over ZGWA

ZGWA is een organisatie van huisartsenprakijken en fungeert als ‘loket’ voor huisartsenzaken. Alle huisartsen in de Drechtsteden en de West-Alblasserwaard zijn bij ZGWA aangesloten. ZGWA organiseert ketenzorg voor mensen met een chronische aandoening. Daarnaast levert ZGWA Ouderenzorg en laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg: praktijkondersteuning GGZ.

Het jaar 2019 stond onder andere in het teken van het herinrichten van onze organisatie, zoals omschreven in de strategie van de zorggroep: ZGWA richting 2022 – op weg naar een sterke, aanspreekbare, regionale eerstelijnsorganisatie.

Bekijk hier het jaarverslag 2019

zgwa jaarverslag

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging