Informatiepunt PFOA en Chemours/DuPont in de Merwelanden

Vanaf dinsdag 10 mei kunnen bewoners van de wijk Merwedepolder/ Staart elke dinsdagmiddag tussen 16.00 uur tot 18.00 uur met hun vragen en zorgen over de situatie rond PFOA en Chemours/DuPont terecht bij het informatiepunt in de Merwelanden. Op het informatiepunt zijn een wijkverpleegkundige, een medisch milieukundig medewerker van de Dienst Gezondheid & Jeugd en de wijkmanager van de gemeente Dordrecht aanwezig.

Er zijn veel vragen over de uitstoot van PFOA in de afgelopen jaren. De meeste vragen die omwonenden stellen, gaan over hun gezondheid. Daarom is ervoor gekozen om mensen van de Dienst Gezondheid & Jeugd aanwezig te laten zijn.

In gesprek
Met het informatiepunt wil de gemeente het omwonenden makkelijk maken om hun vragen te stellen en in gesprek te gaan. Wilma Wubben (wijkmanager): “Wij hopen van harte u te mogen ontmoeten. Schroom niet om uw vraag te stellen of uw zorgen te delen. Natuurlijk kunt u ook binnenlopen voor algemene informatie. We gaan graag met u in gesprek.” Eind juni evalueren de betrokkenen het gebruik van het informatiepunt.

Bereikbaar
Uiteraard blijft ook het telefoonnummer van de Dienst Gezondheid & Jeugd (078 770 85 00) bereikbaar voor alle vragen over gezondheid. De website www.dordrecht.nl/pfoa wordt steeds bijgewerkt als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Daar staat ook een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden.

  • Informatiepunt PFOA – Chemours/Dupont
  • Elke dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur
  • Locatie: de Merwelanden, Haringvlietstraat 515 in Dordrecht

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging