Jaarverslagfilm ASz

Hoogtepunten 2018 ASz in Jaarverslagfilm

Op onze Jaarverslagwebsite zijn de Jaarrekening en het Bestuursverslag over 2018 te vinden. Daarnaast hebben we weer de film ‘Jaar in beeld’ gemaakt, waarin 2018 nog eens voorbijkomt aan de hand van tien hoogtepunten.

 

Positief signaal

Uit de Jaarrekening blijkt dat we 2018 hebben afgesloten met een positief resultaat van 4,5 miljoen euro. Zoals bekend, voeren we op dit moment een financieel herstelprogramma door, ‘Gezond Vooruit’, waarmee we de komende jaren onze kosten flink zullen beperken en de opbrengsten verhogen. Dat 2018 ogenschijnlijk gunstig uitpakt, is weliswaar een goed uitgangspunt voor de komende jaren en een positief signaal naar onze geldverstrekkers, de banken. Maar het verandert niets aan de harde noodzaak om het rendement structureel te verbeteren.

Opgeschroefd

De banken hebben namelijk voor het huidige jaar (2019) de eisen aan het eigen vermogen fors opgeschroefd. Dat zal ertoe leiden dat we dit jaar quitte gaan spelen en volgend jaar weer de weg omhoog inslaan. Het positieve resultaat van 2018 geeft een vertekend beeld en is een gevolg van incidentele opbrengsten (zoals de verkoop van locatie Amstelwijck) en opbrengsten die naijlden uit jaren daarvoor. Als we deze buiten beschouwing laten, is het ‘uitgeklede’ resultaat uit de gewone bedrijfsvoering maar net boven de nul en dat is veel te mager om toekomstbestendig te zijn.

Inspanningen

We moeten dan ook onverminderd door met onze inspanningen om scherper te sturen, meer opbrengsten te genereren, minder kosten te maken en slimmer te investeren. Zo kunnen we ook in de toekomst hoogwaardige, topklinische zorg blijven leveren!

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging