Crisiscommunicatietraining voor zorginstellingen

Dringende persvragen, social media ontploft, telefoontjes van familieleden van cliënten … Dit en nog veel meer kan er op een communicatie professional afkomen als zij met haar zorginstelling te maken krijgt met een crisis. Een externe crisis of een crisis in de zorginstelling zelf. En wat moet je dan doen op het gebied van crisiscommunicatie?

De GHOR organiseert ieder jaar trainingen om zorginstellingen voor te bereiden op iets waarvan we hopen dat het nooit gebeurt. Helaas wijst de praktijk uit dat zorginstellingen zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen ook te maken kunnen krijgen met een crisis. Denk maar aan de brand vorig jaar in zorgcentrum Nieulande te Krabbendijke, die drie levens heeft geëist.

Uitbreiding trainingsaanbod
Tamara Schiedon, adviseur GHOR: “Sinds 2013 mogen wij gebruik maken van een subsidie om deze kwetsbare groep zorginstellingen te trainen en te beoefenen. De eerste jaren hebben wij ons gefocust op het trainen van het volledige CrisisBeleidsTeam. Om ons aanbod door te ontwikkelen, bieden wij de laatste paar jaar ook functiegerichte trainingen aan. In 2015 en 2016 hebben we bestuursleden bij elkaar gebracht voor een specifieke masterclass. Dit jaar zijn wij aan de slag gegaan met een aantal enthousiaste communicatie professionals, toevalligerwijs zes dames.”

Crisiscommunicatie GHORCrisiscommunicatie
Onder begeleiding van trainingsbureau V&R Consult hebben de dames o.a. kennis gemaakt met het begrip GRIP en crisiscommunicatie. Twee incidentvoorlichters van de Veiligheidsregio ZHZ, die bij deze training aansloten, hebben toegelicht wat zij precies doen aan communicatie tijdens een crisis en hoe zij samenwerken met de zorginstelling. Daarnaast heeft de GHOR uitgelegd wat zij kan betekenen voor een zorginstelling.

“De noodzaak van samenwerking tijdens incidenten is ook besproken tijdens de training. Een aantal dames kent elkaar al vanuit de sector en al snel zijn een aantal dingen met elkaar gedeeld. Een mooi gedachtegoed is ontstaan door elkaar te betrekken bij een incident wanneer de nood hoog zou zijn. We zien wel vaker met dit soort trainingen dat niet alleen het trainen meerwaarde heeft, maar ook het elkaar leren kennen en delen van praktische zaken”, gaat Tamara verder.

“Voor het einde van de training is aan de hand van een casus besproken wat een communicatie professional allemaal kan verwachten en hebben zij tips en handvatten gekregen. Het is namelijk niet niks wat er aan communicatie aspecten op een zorginstelling af kan komen. Een aantal zaken kun je in de voorbereiding regelen, maar tijdens een crisis heb je te maken met stress, drukte en dan moet je wel aan de bak!”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging