ASz

ASz stapt in twee netwerken van ziekenhuizen, voor betere zorg

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft zich op 30 mei aangesloten bij niet één, maar zelfs twee samenwerkingsverbanden van ziekenhuizen. Eén daarvan, de BeterKeten, is een al langer bestaand regionaal verbond met als doel samen te werken aan de beste zorg op de juiste plek in de regio Rijnmond. Het andere samenwerkingsverband, met de naam mProve, is nieuw en bovenregionaal. Het richt zich op het delen van kennis en best practices en op het ontwikkelen van gedeelde standaarden door vijf topklinische opleidingsziekenhuizen verspreid over het land.

De Stichting BeterKeten is in 2011 opgericht en omvatte tot op heden als vaste bestuurlijke partners het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Maasstad Ziekenhuis; en nu dus ook het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ook andere ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland kunnen per project of onderzoek meedoen, als zij dit willen en als dit meerwaarde oplevert voor hun patiëntenzorg. De samenwerking beperkt zich overigens niet tot ziekenhuizen. Gezocht wordt ook naar kansen om zorgaanbieders uit de eerste lijn, onder wie de huisartsen, en patiënten(organisaties) te betrekken bij de projecten.

Meer doen voor de patiënt
Wanneer zorginstellingen en (medische) professionals over de muren van hun specialisme en organisatie heen samenwerken aan patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek, kan méér worden gedaan voor de patiënt. De BeterKeten stimuleert, initieert en faciliteert dit type samenwerking. Mooie voorbeelden hiervan zijn het netwerk IC Rijnmond, het Schildklier Netwerk en het Neonataal Centrum Rotterdam. Binnen deze netwerken worden specifieke kennis en kunde over aandoeningen en behandelingen gedeeld in bijvoorbeeld regionale zorgpaden en een multidisciplinair overleg. Samen wordt de beste zorgstandaard ontwikkeld waarin duidelijk is wie welke zorg wanneer en waar levert. Protocollen worden geüniformeerd, waardoor de patiënt op elke plek de beste en best passende zorg krijgt. Het Albert Schweitzer ziekenhuis deed in een aantal projecten van de BeterKeten al mee als ad-hoc-deelnemer, maar sluit zich nu aan bij de bestuurlijke kern.

ASz

Merkbaar betere zorg
Het Albert Schweitzer ziekenhuis is tevens een van de vijf ambitieuze STZ-ziekenhuizen (STZ = Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen) die hun krachten vanaf nu bundelen om patiënten dagelijks merkbaar betere zorg te bieden. De andere partners en medegrondleggers van het nieuwe innovatieve netwerk met de naam mProve zijn Isala (Zwolle), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s Hertogenbosch), Máxima Medisch Centrum (Veldhoven) en Rijnstate (Arnhem). Met een onderscheidende en slagvaardige aanpak willen zij voorop lopen in medische, technische en sociale innovaties. Zo ontwikkelen zij gedeelde standaarden om de effectiviteit van zorg te verbeteren en de beste zorg te blijven bieden.

Samen slimmer en sneller
De ziekenhuizen delen hun best practices en gaan resultaten met elkaar vergelijken. Ze werken samen aan projecten die ieder ziekenhuis afzonderlijk niet (direct) kan realiseren. Samen zijn ze slimmer en sneller, zodat ze sterk kunnen blijven in de veranderende gezondheidszorg. Het doel: patiënten dagelijks merkbaar betere zorg bieden. Het netwerk ontwikkelt bijvoorbeeld nieuwe werkwijzen om de kwaliteit van zorg én de organisatie van zorg te verbeteren. Zo ontwikkelen de medisch specialisten samen een verbeterde werkwijze om stollingsproblemen bij patiënten in ziekenhuizen te voorkomen. Bij operaties en poliklinische ingrepen lopen patiënten die antistollingsmedicatie gebruiken extra risico op stollingsproblemen. Dit risico wil mProve terugdringen door een goed georganiseerd proces in te richten, volgens een uitvoerbaar en betaalbaar model waarmee een veiliger beleid en gebruik van (anti)stolling kan worden gerealiseerd in de ziekenhuizen.

ASz

Gezamenlijk middelen ontwikkelen
Ook gaan de ziekenhuizen samen de communicatie verbeteren met patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven. De ziekenhuizen delen kennis en ervaring, trainen gezamenlijk hun zorgverleners en bieden handvatten voor in de spreekkamer. Daarnaast gaan zij gezamenlijk middelen ontwikkelen om de moeilijk begrijpelijke medische informatie toegankelijk te maken. De ziekenhuizen delen ervaringen en resultaten met elkaar om ervan te leren. Zij delen best practices op het gebied van patiëntveiligheid. Ook delen zij data om op basis van data-analyse onder andere tools voor zorgprofessionals te ontwikkelen die helpen medische beslissingen te nemen. Daarnaast hebben medisch specialisten zich gezamenlijk ten doel gesteld het aantal vermijdbare heropnamen in ziekenhuizen te verlagen.

Openheid en creativiteit
De komende jaren wil mProve de gezondheidszorg naar een hoger niveau brengen. De kracht van mProve ligt in de openheid, creativiteit en flexibiliteit waarmee de medewerkers van de ziekenhuizen op deze en andere onderwerpen samenwerken. Bij alles stellen zij de mens en zijn gezondheid centraal. De slogan van mProve luidt: Wij zijn mProve, verder in zorg.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging