Traumacentrum ZWN

Animatie crisisbeheersing griepepidemie

Elk jaar gebeurt het weer: de griep. Als het meevalt blijven de gevolgen op regionale schaal beperkt maar dat is niet altijd het geval.

Nauwe afstemming tussen de zorgpartners in de regio is dan noodzakelijk om de kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg zo goed mogelijk te borgen. Het ROAZ Zuidwest-Nederland heeft hiervoor een (crisis)beheersorganisatie regionale zorgcontinuïteit.

Hoe de inzet van die organisatie in zijn werk gaat kunt u zien in deze animatie.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging