RAV

Ambulancedienst blij met voornemen minister Bruins

Minister Bruno Bruins voor medische zorg en sport wil de continuïteit en permanente beschikbaarheid van ambulancezorg van goede kwaliteit behouden. Daarom wil hij de huidige aanbieders voor onbepaalde tijd een aanwijzing geven. Dat schrijft minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de contouren schetst van de toekomstige wet ambulancezorg en daarmee de Nederlandse ambulancezorg ordent. Hiermee zet Bruins het belang van beschikbare ambulancezorg voor de patiënt voorop.

“Wij zijn ontzettend blij met dit bericht. Als het voornemen van de minister werkelijkheid wordt, dan is nagenoeg zeker dat wij de vergunninghouder blijven voor ambulancezorg in de regio Zuid-Holland Zuid. Dat is goed nieuws voor de burger, want:

  • wij kennen als geen ander ons gebied, de bevolking en onze ketenpartners;
  • we hebben een zeer gemotiveerde ploeg professionals opgebouwd met weinig verloop;
  • we handelen niet op basis van winstoogmerk;
  • en we bieden bewezen kwaliteit en beschikbaarheid.

Hoogwaardige en veilige acute zorg in de regio is bovendien maximaal gegarandeerd als de aanbieder van ambulancezorg niet om de zoveel jaar wisselt, met alle risico’s van dien. Een wijs en moedig besluit!”

Minister Bruins kiest voor kwaliteit en continuïteit in ambulancezorg

Ambulancedienst ZHZ

 

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging