Ambulance sneller ter plaatse

De Regionale Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid hanteert een nieuwe werkwijze om de ambulances sneller bij de patiënt ter plaatse te krijgen. De ambulancedienst denkt hiermee zeer belangrijke tijdwinst te kunnen boeken.

Tot november 2015 werd iemand die 112 belde door een meldkamercentralist bevraagd om de juiste zorg te kunnen bieden. Sinds 18 november 2015 gaat de ambulance, zodra de locatie van het incident en een telefoonnummer bekend zijn, meteen rijden. Het gesprek wordt door de meldkamercentralist verder gevoerd en de informatie wordt realtime met de ambulancebemanning gedeeld. Hiermee kan één tot anderhalve minuut tijdwinst worden geboekt.

Aanleiding om de werkwijze te vernieuwen is de wens om, ondanks de toegenomen tijdsdruk in de meldkamer ambulancezorg, toch de prestaties op peil te houden of zelfs te verbeteren. Het uitvragen van mensen die 112 bellen gebeurt op een manier die de kwaliteit van zorg optimaal ondersteunt. De nieuwe werkwijze maakt een snellere inzet van ambulances en een reductie in aanrijtijden mogelijk. De Ambulancedienst ZHZ ziet dan ook verbetermogelijkheden door het toepassen van deze zogenaamde Directe Inzet Ambulance (DIA).

Directe Inzet Ambulance
In diverse regio’s wordt al gewerkt met deze nieuwe werkwijze; Directe Inzet Ambulance (DIA), waarbij ambulances, zodra er zekerheid is over de locatie van het incident en (zo mogelijk) het telefoonnummer van de melder, al direct gaan rijden. Hiermee kan één tot anderhalve minuut tijdwinst op de aanrijtijd worden geboekt. Als blijkt dat de hulpvraag spoed vereist, wordt het een spoedrit, dus met zwaailichten en sirenes. Deze worden ingeschakeld zodra de indicatie daarvoor is vastgesteld op de meldkamer ambulancezorg.

De Ambulancediensten in de regio Noord-Holland Noord en Hollands-Midden boeken inmiddels goede resultaten met de nieuwe werkwijze  De verwachting is dat deze werkwijze landelijk zal worden toegepast. De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid kiest ervoor om hierop vooruit te lopen.

Resultaten DIA
Met de invoering van de nieuwe werkwijze DIA verwacht de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid in ongeveer 25% van de spoedritten binnen de zes minuten te realiseren (is nog nog 13,2%) en méér dan 95% binnen de 15 minuten (is nu 93%). In ongeveer 5% van alle gevallen zal de ambulance uiteindelijk niet ingezet hoeven te worden. Er zal dus een stijging in de ritproductie volgen. Echter betreft deze 5% stijging zogenaamde loze ritten (De ambulance gaat wel rijden, maar hoeft niet ter plaatse te gaan), en deze ambulances zijn binnen een paar minuten weer inzetbaar voor andere inzetten.

De 6-minuten norm is medisch erg belangrijk wanneer het gaat om een hartstilstand. Daarvoor telt elke minuut en is het van belang dat er zo snel mogelijk adequate reanimatie wordt gestart. Het is niet haalbaar om alle plekken in de regio binnen 6 minuten te bereiken, maar er is een duidelijke stijging te verwachten in het aantal patiënten wat binnen die termijn wel wordt bereikt. Voor de landelijke gebieden, waar de 6-minuten grens door ambulances doorgaans niet haalbaar is, werkt de Ambulancedienst ZHZ aan de invoering van burgerhulpverlening, het zogenaamde HartslagNu. Dit project bevindt zich in de pilotfase in een aantal gemeenten en dorpskernen.

Evaluatie
De Ambulancedienst zal de nieuwe werkwijze evalueren en na een jaar een besluit nemen over definitieve invoering. Bij de evaluatie wordt onder meer gekeken naar de geboekte resultaten en de belasting van medewerkers (ervaringen ambulanceteams en centralisten in de meldkamer).

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging