gevaarlijke stoffen

Afgestudeerde GAGS ontvangen diploma

Dinsdag 17 januari vond bij GGD GHOR Nederland in Utrecht de diploma-uitreiking plaats voor twaalf afgestudeerde GAGS’en (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen). De GAGS’en zijn afkomstig uit verschillende regio’s en ontvingen het diploma van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Een feestelijke middag, waarbij naast de felicitaties ook presentaties werden gegeven en aanwezigen de tijd hadden om met elkaar in gesprek te gaan.

GAGS

GAGS Zuid-Holland Zuid

GAGSVanuit de regio Zuid-Holland Zuid kreeg ook Inez Greven haar diploma uitgereikt. Inez: “Ik zat in ‘Cohort 2020’, samen met zes andere deelnemers. Met z’n zevenen zijn we in 2020 aan de GAGS opleiding begonnen: sommigen in januari, sommigen in april. Ik heb zelf mijn Proeve van Bekwaamheid (PvB) 11 april 2022 gedaan. We hebben heel veel cursussen met elkaar gevolgd. Daar zaten af en toe ook twee andere GAGS’en bij die allebei in 2020 hun PvB hadden gehaald.”
Tot slot zijn de diploma’s ook nog uitgereikt aan GAGS’en die inmiddels aan het werk zijn in onze regio (Tom Koeman en Bart Nieuwenhuis) of hebben gewerkt (Imco Janssen). Tom haalde in 2020 zijn PvB, Bart en Imco hadden die al langer (Imco werkt inmiddels als GAGS in regio Oost).

De diploma uitreiking is gedaan op het moment dat alle zeven de PvB hebben gehaald.

Nieuwe manier van opleiden

Om voldoende- en kwalitatief goede GAGS’en in alle regio’s te garanderen is vijf jaar geleden door de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG’en) besloten een nieuwe manier van opleiden in te voeren. De focus kwam te liggen bij het ‘op maat opleiden’ van toekomstig GAGS’en. Ze konden starten op een willekeurig moment, met praktijkbegeleiding en theoretische modules van kennisinstellingen, ketenpartners en ministeries. Waarbij aandacht is voor specifieke regionale behoeften. Ook werd door de DPG’en vastgesteld aan welke eisen een GAGS moet voldoen. De examens vinden bij het NIPV plaats.

In actie bij gevaarlijke stoffen

Een GAGS wordt door de GHOR ingezet bij een (vermoedelijk) incident met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan lekkages, rook bij brand, asbest en mensen die onwel worden door een onbekende oorzaak. De GAGS adviseert over de gezondheidskundige risico’s voor de bevolking. En adviseert over maatregelen die genomen moeten worden om de gezondheidsschade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van ramen en deuren. Een GAGS baseert een advies onder andere op metingen van de brandweer, het RIVM en/of aan de hand van gezondheidsklachten van betrokkenen.

Hoe ziet de werkdag van een GAGS eruit?

Ellen Peeters is GAGS in regio Noordwest Nederland en geeft in deze video een kijkje in de keuken.

Meer informatie over de opleiding

Wilt u meer informatie? Of bent u op zoek naar meer informatie over de opleiding tot GAGS en de toelatingseisen? Hiervoor kunt u contact opnemen met de GGD ZHZ.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging