Als zorginstelling bent u welkom in ons CoPI

Wanneer de CoPI unit voor de deur van een zorginstelling staat tijdens een incident, kan de instelling uitgenodigd worden deel te nemen aan het overleg in de unit. Tenslotte heeft de zorginstelling de beste kennis over de zorginstelling en de bewoners. U bent dus van harte welkom!

Op donderdag 13 oktober jl. hebben Jos Bal en Floor Borgman een incompany CoPI Liaisontraining mogen verzorgen bij het RIVAS te Sliedrecht. Deze training is bedoeld voor de locatiemanagers van de verschillende RIVAS-locaties in Zuid-Holland Zuid, waarbij zij op een interactieve manier kennis hebben gemaakt met de Veiligheidsregio ZHZ en het Commando Plaats Incident (verder: CoPI). Deze locatiemanagers zouden mogelijk als liaison vanuit hun organisatie gevraagd kunnen worden informatie te delen in het CoPI.

welkom

Deze training is een vast onderdeel van het GHOR OTO-aanbod dat wij jaarlijks aanbieden aan de Care-instellingen in Zuid-Holland Zuid.
Floor: “Om ons aanbod blijvend aantrekkelijk te houden, is de training dit jaar in een volledig nieuw jasje gestoken”. Waar de training voorheen vrij theoretisch was, zit de training dit keer vol met interessante video’s en interactieve opdrachten waarbij de liaisons uitgedaagd worden om:

  • met de materie aan de slag te gaan,
  • in een andere rol te kruipen en
  • vanuit verschillende invalshoeken naar een incident te kijken.

De training is afgesloten met een quiz via het game-based leerplatform Kahoot!

Liaison is welkom

“Het doel van deze training is”, vervolgt Floor, adviseur OTO bij de GHOR, “om zorginstellingen kennis te laten maken met de GRIP opschalingsstructuur van de Veiligheidsregio; een opschalingsmodel dat op basis van de grootte van een incident, ramp of crisis de benodigde functionarissen laat invliegen. Zo komt er bij een GRIP 1 (zie filmpje) een CoPI ter plaatse, dat onder een eenhoofdige leiding sturing geeft aan de aanpak van het incident. Op het moment dat er zich zo’n incident bij een zorginstelling afspeelt, is het van cruciaal belang om als CoPI de specifieke kennis en informatie van de bewuste locatie te ontvangen. Dan kan er besloten worden om een liaison aan te laten sluiten in het CoPI. Voor de liaisons van het RIVAS werd in deze incompany training duidelijk wat er van hen kan worden verwacht op het moment dat zij worden uitgenodigd in het CoPI.”

welkomTerugblikkend was de training een succes! “De liaisons gaven aan na de training een veel beter beeld te hebben van de Veiligheidsregio en hebben zij nu helder wat hun rol is tijdens een incident waarbij zij als liaison kunnen worden ingezet. De interactieve opdrachten hebben ervoor gezorgd dat de deelnemers gelijk aan de slag zijn gegaan met de informatie, en deze beter bleef hangen. Al met al: deze nieuwe manier van trainen is zeker voor herhaling vatbaar!”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging