VRZHZ 18

VRZHZ 2018 in één oogopslag

Be­nieuwd naar wat we bij de VRZHZ in het af­ge­lo­pen jaar zo­al de­den? Be­kijk snel de be­lang­rijk­ste cij­fers en fei­ten!

De Vei­lig­heids­re­gio Zuid-Hol­land Zuid werkt 24/7 aan het vei­lig wo­nen, wer­ken en re­cre­ë­ren. Be­nieuwd naar wat we in het af­ge­lo­pen jaar zo­al de­den? Be­kijk snel de be­lang­rijk­ste cij­fers en fei­ten in de in­fo­grap­hic. Met hoog­te­pun­ten uit 2018 voor de brand­weer, VRC, be­drijfs­voe­ring en Spi­nel Vei­lig­heids­cen­trum.

Bekijk hier het jaaroverzicht 2018

Hoogtepunten
Naast deze feiten en cijfers vermelden wij ook nog hoogtepunten per afdeling. Je kunt klikken in het document, maar ook helemaal naar beneden scrollen voor de hoogtepunten. Denk aan de versterking van Bevolkingszorg die plaatsvond, de samenvoeging van de twee meldkamers, samenwerking met diverse partners bij Spinel, de nieuwe blusvoertuigen waarover we beschikken en de themadag over waterveiligheid die we hebben georganiseerd. Deze en meer hoogtepunten vind je terug op de website.

Veel leesplezier!

 

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging