vaccinatielocaties

Vaccinatielocaties gaan sluiten

Conform de landelijke roadmap, gaat ook GGD ZHZ stapsgewijs afschalen. Dit betekent concreet dat de vaccinatielocaties Groot-Ammers en Oud-Beijerland gaan sluiten per maandag 23 augustus. Inwoners die op die datum of later bij een van deze locaties een afspraak hebben, krijgen bericht per sms over een andere locatie.

Daarnaast volgt in september de sluiting van de Oranje Wit-hal in Dordrecht. GGD ZHZ zet hiermee de volgende stap in de vaccinatiecampagne.

Voornemen nieuwe locatie in Dordrecht

De huidige vaccinatielocatie is gevestigd in de Oranje Wit-hal en deze wordt in september weer beschikbaar gesteld voor de jeugd en de sportverenigingen. Om de vaccinatiecampagne te kunnen voortzetten is gezocht naar een nieuwe locatie.

Voor begin september hebben wij het voornemen om een nieuwe vaccinatielocatie te openen aan de Laan van Europa ter hoogte van de middenstip, in Dordrecht. Op dit moment loopt hiervoor een vergunningsaanvraag. In overleg met de gemeente, Veiligheidsregio, politie en verkeersdeskundigen is er gekozen voor deze locatie. Inwoners die na de sluiting een afspraak hebben in de Oranje Wit-hal, krijgen bericht per sms over de nieuwe locatie.

Dank aan alle medewerkers

De afgelopen maanden is een geweldige prestatie neergezet. Op alle vaccinatielocaties is door onze medewerkers met man en macht gewerkt om de inwoners van onze regio – die dat wilden – zo snel mogelijk te vaccineren. Veel mensen hebben inmiddels hun eerste vaccinatie gehad en ook zijn er al veel tweede prikken gezet of is daar een afspraak voor gemaakt. Het grootschalig vaccineren van een groot deel van de bevolking was een bijzondere periode waar binnenkort een einde aan komt.

De directie heeft haar dank uitgesproken aan de medewerkers voor hun inzet en hoopt dat zij met voldoening terugkijken op de afgelopen maanden, waarin door velen blijvende herinneringen zijn gemaakt.

vaccinatielocaties

Wijkgerichte aanpak

Sinds een aantal weken maakt GGD ZHZ gebruik van een mobiele vaccinatie-unit om mensen de kans te geven zich dichtbij huis, zonder afspraak, te laten informeren en vaccineren. De mobiele vaccinatie-unit staat in verschillende wijken in de regio. De wijkgerichte aanpak in onze regio is zeer succesvol en blijkt echt in een behoefte te voorzien. Daarom wordt de aanpak de komende periode ook in andere wijken in de regio ingezet.

Bekijk hier meer over de wijkgerichte aanpak

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging