NL-Alert

NL-Alert uitleg met video

Bij een groot in­ci­dent in de om­ge­ving, wil­len we soms men­sen snel in­for­me­ren over wat er aan de hand is en wat men moet doen. Daar­om is er NL-Alert. NL-Alert wordt ver­stuurd naar mo­bie­le te­le­foons, en is ook te zien op steeds meer di­gi­ta­le ver­trek­bor­den bij bus­sen en pon­tjes. Een mid­del dat over­dag ruim 75% van de men­sen be­reikt.

Zo werkt NL-Alert

NL-Alert op je mobiele telefoon werkt via cell broadcast. Met deze techniek kan de overheid tekstberichten uitzenden via de zendmasten van alle providers. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. Je ontvangt hierdoor NL-Alert óók als het netwerk overbelast is, net is gratis en anoniem. Je naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend.

Niet ontvangen?

Toch zijn er al­tijd men­sen die NL-Alert niet ont­van­gen. Of mis­schien heb je zelf al eens mee­ge­maakt dat je een NL-alert ont­ving ter­wijl je niet in de buurt was, of de rook de an­de­re kant op­ging. Hoe dat kan leg­t de Veiligheidsregio ZHZ uit in het on­der­staan­de film­pje.

Stel je mobiel in

De NL-Alert instelhulp geeft aan of jij je mobiel kunt instellen voor NL-Alert. Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit nog zelf doen. Ga nu naar de instelhulp en stel je mobiel in.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging