eerstelijnszorg

Steunpunt KOEL verbindt en versterkt eerstelijnszorg

Steunpunt KoelStichting Steunpunt KOEL is de regionale ondersteuningsstructuur die verbindt en eerstelijnszorg versterkt om betaalbare zorg in de buurt mogelijk te maken. Manager Wilmar van Dop vertelt hoe de organisatie dit doet.

‘Wij zijn een van de zeventien regionale ondersteuningsstructuren in Nederland. Als Steunpunt KOEL voeren wij een beleidsregel van het ministerie van VWS uit door organisaties in de zorg te verbinden, te verbeteren en te versterken. Een voorbeeld zijn de transities in de gezondheidszorg, waarbij gemeenten verantwoordelijk werden voor jeugdzorg en nu de belangrijkste partners voor zorgaanbieders in die sector zijn. Wij spelen een rol in de contacten tussen organisaties en informeren over allerlei thema’s. Daarnaast ondersteunen we zorgaanbieders in hun praktijk. Wil een huisarts bijvoorbeeld met diëtisten en fysiotherapeuten een gezondheidscentrum opzetten, dan kunnen we onder meer helpen bij juridische vraagstukken. Andere ondersteunende producten die we bieden zijn wijkscans en zorgkaarten waarop precies te zien is wat er speelt en welke zorg op welke plek wordt geboden.’

Zinnig en zuinig
‘Met projecten dragen we bij aan zinnige en zuinige zorg. Denk aan substitutie: huisartsen verlenen meer zorg waardoor minder dure zorg door specialisten nodig is. Welzijn op recept is een voorbeeld waarbij huisartsen in de Hoeksche Waard kunnen verwijzen naar de ‘nuldelijn’. Bijvoorbeeld als ouderen klachten hebben die met eenzaamheid samenhangen maar waar de huisarts weinig aan kan doen. Een supermarkt zorgt op de minder drukke woensdagochtend voor koffie en stoeltjes om even te pauzeren, personeel pakt de boodschappen in. Zo komen ouderen hun huis uit en ontmoeten ze mensen in een vergelijkbare situatie.

Verder werken we onder meer samen met zorgverzekeraars en natuurlijk de GHOR. Overleg tussen de GHOR en de huisartsen vindt bijvoorbeeld bij ons plaats. Bij incidenten kan het crisisteam hier worden gehuisvest en gebruik maken van de voorzieningen die daar op zijn ingericht. We houden hier het huisartsen rampen opvang plan (HAROP) up-to-date en we bieden plek aan allerlei cursussen en bijvoorbeeld crisis- en mediatrainingen. Zo dragen we samen met onze partners graag bij aan de kwaliteit van zorg in Zuid-Holland Zuid.

Met de B.V. Leerpunt KOEL ten slotte verzorgen we geaccrediteerde nascholing voor eerstelijns zorgaanbieders in de regio, zoals:

  • apothekers,
  • diëtisten,
  • fysiotherapeuten,
  • huisartsen,
  • logopedisten,
  • oefentherapeuten,
  • verloskundigen en
  • wijkverpleegkundigen.’

 

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging