Risicoprofiel

Risico’s in de regio Zuid-Holland Zuid

Welke risico’s zijn nu het grootst in onze regio Zuid-Holland Zuid? Hoe groot is het risico op een pandemie, extreem geweld of juist een dijkdoorbraak? Het nieuwe risicoprofiel geeft hier antwoord op.

Ook vanuit geneeskundig en gezondheidskundig perspectief zijn we samen met de GGD nauw betrokken bij het risicoprofiel. Zo hebben we de scenario’s ‘sociaal maatschappelijke onrust’ en ‘zoönose’ (dat is een van dier op mens overdraagbare ziekte) ingebracht. Daarnaast is er gekeken naar de kans en het effect van nieuwe infectieziekten. Het blijkt dat een pandemisch scenario dan ook hoog scoort in het risicoprofiel.

Risicoprofiel helpt keuzes maken

Het is dan ook niet toevallig dat we dit jaar al aandacht gehad hebben voor een grootschalige griep uitbraak. Het risicoprofiel helpt ons keuzes te maken in de voorbereiding. Daarmee is niet gezegd dat we vanuit de GHOR of Veiligheidsregio alle risico’s, zoals een IT uitval of Hoogwater gaan voorkomen. Wat we wel kunnen doen is met elkaar nadenken hoe we hiermee omgaan. Daarmee vormt het risicoprofiel weer de basis voor onze voorbereiding op crises.

Animatie Kijkplaat 2019 from Veiligheidsregio ZHZ on Vimeo.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging