Reflectiemoment

Reflectiemoment voor crisisbeleidsteams zorginstellingen

Als onderdeel van het vakbekwaamheidsprogramma voor de Care sector biedt de GHOR ieder jaar oefeningen en trainingen aan voor de crisis beleidsteams (CBT’s) van de verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio. Het doel van deze trainingen is om de CBT’s voor te bereiden op een ramp of crisis in hun zorginstelling.

Om flexibel in te kunnen spelen op de leerbehoefte van de CBT’s bieden wij verschillende activiteiten aan: voor nieuwe CBT’s hebben wij een basisopleiding, en voor wat meer ervaren CBT’s hebben wij verdiepingen en trainingen. Op deze manier kunnen wij aan iedere zorginstelling maatwerk leveren. De eerste trainingen hiervan stonden gepland in maart 2020.

Reflectiemoment voor de inzet

Maar net zoals bij veel ‘reguliere’ werkzaamheden en activiteiten in het afgelopen jaar heeft het coronavirus deze planning aardig opgeschud. Het vakbekwaamheidsprogramma van de GHOR heeft een aantal maanden stil gelegen. Om nu de draad weer op te pakken (onder voorwaarde dat de druk op de zorg niet weer is toegenomen) zijn wij voor deze vakbekwaamheidsactiviteiten opnieuw naar de tekentafel gegaan. In overleg met Cuijpers Consultancy (het externe trainingsbureau) zijn wij, naast de opleidingen en trainingen die wij al aanboden, met een nieuwe activiteit voor het CBT gekomen: een reflectiemoment voor de inzet van het CBT tijdens de uitbraak van het coronavirus.

Situatie Gedrag Impact

Dit reflectiemoment wordt vormgegeven als 2-uur durende leertafel. Tijdens deze leertafel krijgen de CBT’s de gelegenheid om, onder begeleiding, inzicht te krijgen in hun optreden tijdens de heftige eerste maanden na de uitbraak. Onderdeel van deze leertafel is een ‘feedforward’, om de leer- en aandachtspunten voor een volgende inzet van het CBT te bepalen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de SGI-methode (Situatie-Gedrag-Impact). Dit reflectiemoment wordt een nieuwe keuzeactiviteit binnen het aanbod dat wij al hadden. Door deze nieuwe activiteit toe te voegen, spelen wij in op de actualiteit en de behoefte vanuit de Care sector.

Bij al onze vakbekwaamheidsactiviteiten zorgen wij ervoor dat de COVID-19 maatregelen kunnen worden nageleefd.

 

Oproep

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging