crisiscommunicatie

Redactieslagkracht, daar win je de oorlog mee!

Dat was een van de aanbevelingen die volgde uit de workshop crisiscommunicatie eind september. Communicatieprofessionals uit de care sector deelden hierin onder meer ervaringen uit de coronacrisis en trokken lessen uit die ervaringen.

crisiscommunicatie“Door enkele last-minute afzeggingen bleef het aantal deelnemers wat beperkt, maar dat gaf gelegenheid om dieper in te gaan op de ervaringen van de deelnemers”, vertelt Tamara Schiedon van de GHOR. “Het programma werd verzorgd door InConnect en startte met een inleiding crisiscommunicatie, met recente voorbeelden waarin het proces, de organisatie en de verschillende doelen in crisiscommunicatie werden toegelicht.”

Hectiek

In de loop van de ochtend kregen de deelnemers handvatten om schaarse communicatiecapaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten en werden onder meer de rollen van de Veiligheidsregio, de GHOR en de opschaling belicht. Vervolgens gingen de deelnemers aan de hand van een scenario van brand in een verpleeghuis aan de slag met analyses, strategieën en middelen. Daarbij kwam onder meer het belang van voldoende redactionele slagkracht aan de orde. Want in alle hectiek vragen niet alleen bewoners, familieleden en medewerkers van de instellingen, maar ook persvertegenwoordigers veel aandacht van de afdeling communicatie.
Tips? Stel vast dat je allereerst communiceert met de ‘binnenste ring’, dus de bewoners en de medewerkers van de instelling, met familieleden van bewoners en pas daarna met de pers. Denk aan een team dat verschillende overlegvormen kan bijwonen en uitvoerende taken kan verrichten. Maak gebruik van onderlinge appgroepen. Zorg voor een redactioneel team dat onder meer persberichten en social media verzorgt. Stel een team samen dat telefoontjes beantwoordt. Bedenk dat je voor eventuele opschaling buiten je eigen organisatie ook een beroep kunt doen op de Veiligheidsregio.

Waardevol

crisiscommunicatieTijdens de afsluitende lunch belichtte Yone van Beek haar ervaringen tijdens de hectiek rondom de coronabesmettingen in het Parkhuis toe, waar uiteindelijk 31 bewoners overleden. In die periode draaide het vooral om de contacten met bewoners en hun familieleden, advisering in het crisisteam, de interne communicatie en de continue aandacht van de pers. Betrokkenheid, luisteren en zichtbaarheid waren sleutelwoorden in een interactief proces waarin je steeds aan het bijsturen bent en waarbij – helaas – vaststaat dat je niet iedereen tevreden kunt stellen. Ook hier bood de leidraad van ‘de binnenste ring eerst’ rust: bewoners, familie en medewerkers éérst. Pers kwam altijd pas later. Handig vond het Parkhuis het dat de GHOR en de Veiligheidsregio meedachten over een praktische aanpak van het indammen van de uitbraak en over de informatievoorziening over de stand van zaken in de regio tijdens de coronacrisis in het algemeen.

“Hartstikke leerzaam, waardevol om ervaringen te delen en fijn om elkaar weer eens te zien en te spreken buiten Teams om, waar je bij wijze van spreken alleen een digitaal handje kunt opsteken”, was de gedeelde ervaring van de deelnemers. “Daarnaast leg je na zo’n bijeenkomst sneller contact met de andere deelnemers. Kortom, het is hartstikke fijn dat dit door de GHOR is aangeboden.”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging