Realistisch oefenen met treinbotsing

Grootschalige Geneeskundige Bijstand is beoefend

Tijdens een realistische oefening op donderdagavond 12 mei 2016 hebben geneeskundige hulpverleners ongeveer 40 slachtofferacteurs opgevangen na een botsing tussen twee passagierstreinen. Het is de eerste keer in de regio Zuid-Holland Zuid dat de hulpverleners volgens het nieuwe model Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) met elkaar hebben geoefend.

Begin 2016 heeft het model van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) het model voor geneeskundige hulpverlening bij grote calamiteiten, de Geneeskundige Combinatie (GNK-C), vervangen. Invoering van het GGB-model betekent een verandering in hoe de geneeskundige hulpverlening bij rampen of grote incidenten georganiseerd is: hoe verschillende hulpverleners met elkaar samenwerken en over welke aanvullende hulpmiddelen zij kunnen beschikken naast de reguliere ambulancezorg.

Een nieuwe werkwijze vergt uiteraard enige investering om dit eigen te maken. In de afgelopen periode is door de diverse betrokken partijen afzonderlijk dan ook geïnvesteerd in scholing van hun medewerkers, middels opleiding en training. Een gezamenlijke oefening met alle betrokken partijen met deze nieuwe werkwijze is in dit traject een belangrijk onderdeel. Deze gezamenlijke oefening tussen de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Ambulancedienst (RAV), Nederlandse Rode Kruis (NRK), Meldkamer en het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft donderdagavond plaatsgevonden.

Opzet oefening
De oefening speelde zich af in Dordrecht. Alle deelnemers van RAV en NRK vertrokken trapsgewijs met hun voertuigen richting de ‘incidentlocatie’, Spinel Veiligheidscentrum. Zowel het calamiteitenvoertuig van de RAV als het voertuig van het Noodhulpteam (van het NRK) zijn ingezet. Het grootste deel van de oefening heeft zich binnen de hekken van Spinel afgespeeld. Het scenario betrof een botsing tussen twee passagierstreinen, nabij Dordrecht centraal. Hier waren ongeveer 40 slachtofferacteurs bij betrokken.

Deze werden opgevangen, getrieerd en behandeld door de RAV en NRK ter plaatse. Vervolgens werd een deel ook daadwerkelijk afgevoerd met een ambulance naar een fictief ziekenhuis, waar enkele deskundigen van het Albert Schweitzer ziekenhuis actief waren. Deze locatie bevond zich in de uitruk van de GHOR, waar ASz-personeel de slachtofferacteurs overnam. Ambulances hebben deze avond zonder licht- en geluidssignalen gereden, waardoor burgers weinig tot niks van de oefening hebben vernomen.

De oefenleiders kijken terug op een geslaagde oefening. Iedere oefening brengt leerpunten met zich mee, daarom is de gehele oefening gefilmd. Met de film krijgen de (overige) medewerkers van de betrokken organisaties een reële werkinstructie inclusief feedback. De fil wordt in het najaar gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging