Opleiden

Opgeleid en getraind van 2 naar 1

Om de samenvoeging van de crisisorganisaties van de GHOR en de GGD te kunnen realiseren is onder meer aandacht besteed aan opleiding, training en oefening. ‘Eind vorig jaar heb ik met de collega’s Sander Zwanenburg en Wim Gijzen (GGD) scherp gekeken naar welke verandering deze samenvoeging teweeg brengt’, licht Adviseur Opleiden, Trainen en Oefenen Jeroen Peeters toe, ‘om op basis hiervan een passend vakbekwaamheidsprogramma te bedenken, die ervoor zorgt dat de betrokken collega’s hier met een goed gevoel naar toe komen op het moment dat de pieper gaat.’

‘In januari zijn we begonnen met een gezamenlijke startbijeenkomst. Er was uitleg over het hoe en waarom van de samenvoeging, over wat ons te wachten stond en over de geplande OTO-activiteiten. Het was goed om elkaar te ontmoeten en te spreken. In februari en maart kregen de GHOR-medewerkers tijdens een bijeenkomst uitleg over het rampenopvangplan van de GGD (GROP):

  • wat houdt het in?
  • welke processen zijn er?
  • hoe zijn die georganiseerd?

Andersom kregen de GGD-medewerkers een ‘snelcursus’ over de aanpak van de GHOR. Hierna kwamen de groepen bijeen en werden ze bijgepraat over de laatste stand van zaken van de samenvoeging en tot slot hebben zij op een leuke manier wat bijgeleerd over improvisatie. Dat gebeurde aan de hand van vijf spelregels, zoals ‘ja, en’ zeggen in plaats van ‘ja, maar’, om partners uit te nodigen in gesprek te blijven. De andere laten stralen is er ook een, ofwel anderen ruimte geven om de dingen te doen waar hij of zij goed in is.’

‘In mei besteedden de medewerkers van de GHOR specifiek aandacht aan het GROP, waarbij zij diverse publieke zorg-cases kregen voorgeschoteld, die zij als team mochten aanpakken. Dit uiteraard met de hulp van enkele experts die hierbij aansloten, zoals een arts infectieziektenbestrijding of een expert op gebied van psychosociale hulpverlening. Daarbij werd antwoord gegeven op vragen zoals:

  • hoe lopen de communicatielijnen?
  • wie kunnen we waarvoor benaderen?

Dat was erg nuttig, want het gaf de deelnemers echt een beter beeld van hoe dergelijke problematiek aan te pakken. In juli en augustus krijgt iedereen de kans om een keer daadwerkelijk te oefenen in de nieuwe samenstelling, in de eigen crisisruimte, met de eigen middelen. Vijf keer beoefenen we dan een GROP-casus in steeds wisselende samenstellingen. Dit is direct een goede test van de procedures en of alle middelen naar behoren werken. Dit zal ongetwijfeld weer mooie leerpunten opleveren die we kunnen meenemen in toekomstige OTO-activiteiten.’

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging