Opschalen en afschalen…hoe doe je dat?

Een oefening voor alle leden van de Sectie GGDGHOR in het voorjaar, dat wat het oorspronkelijke plan. ‘In de voorbereidingen kwamen we er alleen achter dat een werksessie beter bij de doelstellingen paste’, vertelt Adviseur Vakbekwaamheid Jeroen Peeters.

‘Uit enkele vakbekwaamheidsactiviteiten in het afgelopen jaar bleek namelijk dat het zinvol was wat extra tijd te besteden aan het beter leren kennen van elkaar, elkaars rollen en de wijze van alarmering. Dit vanwege het samenvoegen van de crisisorganisaties van de GGD en GHOR vorig jaar. Hiernaast is een keer specifiek stil gestaan bij afschaling, omdat het verloop hiervan minstens zo belangrijk is voor het eindresultaat van een inzet, maar dit in vakbekwaamheidsactiviteiten vaak een ondergeschoven kindje is.

Aan de hand van een scenario is tijdens de werksessies zowel het proces van opschalen, als van het afschalen, pratende wijs doorgesproken, onder begeleiding van mijn collega Sander Zwanenburg. Door hem werd dan bijvoorbeeld aan de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) de vraag gesteld welke procesleiders hij alarmeert of informeert, waarom hij dat doet en hoe. Om dan vervolgens aan de betreffende procesleider de vraag te stellen of die zich hier in kan vinden, of dit op een juiste wijze is gebeurd, wat hij vervolgens zelf in de Sectie zou gaan doen en wie hij daar voor nodig heeft.’

Werksessie opschalen en afschalen

Tijdens de vier werksessies werden goede tips gedeeld, die uiteraard nog onder alle deelnemers worden verspreid. Zo kwam bij het onderdeel afschalen bijvoorbeeld naar voren, dat het belangrijk is dat voordat iedereen vertrekt:

  • het logboek compleet is en alle openstaande acties zijn afgerond.
  • alle betrokken contactpersonen een laatste keer worden gecontacteerd.
  • de piketdienst voor de komende ±10 uur wordt overgedragen, zodat je zelf kunt bijkomen van de inzet.

‘Na afloop van elke sessie is gezamenlijk gereflecteerd en de reacties van de deelnemers waren positief’, sluit Jeroen Peeters af. ‘Naast het feit dat dit de onderlinge bekendheid heeft helpen vergroten, was dit vooral ook omdat ze nu wat dieper konden ingaan op de overwegingen van bepaalde keuzes. Meer dan bijvoorbeeld bij een oefening het geval is. Ook aandacht voor hele praktische zaken als de wijze van alarmering bleek zinvol, omdat hier in het afgelopen half jaar het een en ander in veranderd is.’

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging