Crisisteam huisartsen

Crisisteam huisartsen op de proef gesteld

Donderdag 29 juni jl. hebben de leden van het crisisteam van de huisartsen van Zuid-Holland Zuid een trainingsdag gehad.

Hierbij stond de ochtend vooral in het teken van het opfrissen van theorie en het bespreken van enkele cases. Dit alles onder de begeleiding van een externe trainer. Voornaamste doel van de middag was om te bezien of het team voldoende c.q. de juiste competenties in huis had om als volwaardig crisisteam te kunnen functioneren. Daarvoor werd het crisisteam een oefencasus voorgelegd. Medewerkers van het team GHOR waren in de middag aanwezig om tegenspel te leveren.

Spoorincident
De oefencasus voor het crisisteam betrof een incident op het spoor in Dordrecht met een goederentrein, nabij het centraal station. Als gevolg van ontsporing ontstond er een lekkage uit een treinwagon en een grote brand. Dit alles had grote gevolgen voor de bewoners uit de directe omgeving. Het crisisteam kreeg hierdoor verschillende problemen en (bestuurlijke) dilemma’s op hun bord.

De GHOR hecht er waarde aan om bij dergelijke oefeningen van ketenpartners aan te sluiten. Op deze manier wordt er op een zo realistisch mogelijke wijze geoefend en leer je elkaar en elkaars werkwijze ook direct beter kennen.

Crisisteam huisartsenGeschikt
Het was een pittige casus, waarbij het crisisteam flink op de proef is gesteld. Ze pakten het echter zeer goed op en hebben laten zien een daadwerkelijke crisis voortvarend te kunnen managen. Zelf kijken de leden van het crisisteam terug op een geslaagde dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging