Nieuws van het lectoraat Crisisbeheersing

Het lectoraat Crisisbeheersing van het IFV ontwikkelt en deelt kennis en kunde op het brede terrein van de crisisbeheersing, ten behoeve van bestuurders, hulpdiensten (brandweer, politie, ambulancezorg/GHOR), gemeentelijke diensten en andere actoren die tijdens een crisis een rol vervullen. Dit gebeurt door onderzoek en evaluaties te verrichten en informatie en kennis zo breed mogelijk beschikbaar te stellen en te delen.

In deze nieuwsbrief leest u recent verschenen én binnenkort te verschijnen publicaties van het lectoraat Crisisbeheersing.
Ook geeft de nieuwsbrief een overzicht van enkele lopende onderzoeksprojecten.

Bekijk hier de nieuwsbrief

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging