Lancering website Gezondheid in Sociaal Domein

GGD GHOR Nederland heeft vandaag de website Gezondheid in Sociaal Domein gelanceerd voor gemeentelijke bestuurders en ambtenaren. Deze website geeft inzicht in de gezondheidssituatie van een gemeente.

Dit brengt de gezondheidskansen voor een gemeente in kaart. Het doel van de website is om gemeentelijke bestuurders en ambtenaren van input te voorzien voor een gesprek over gezondheid met (keten)partners. Daarnaast levert het inzicht in de gezondheidssituatie een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van gemeenten op het gebied van sociaal domein en gezondheid. Bijvoorbeeld om het preventie- en integrale gezondheidsbeleid verder vorm te geven en de resultaten van inspanningen op gezondheidsgebied te monitoren. GGD GHOR Nederland heeft de website, in samenwerking met GGD’en en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) ontwikkeld.

Bepaling gezondheidssituatie door gezondheidsraderen
De gezondheidssituatie van een gemeente wordt, op deze website, bepaald door verschillende factoren, de zogenaamde gezondheidsraderen. Om de samenhang tussen deze raderen weer te geven hebben de GGD’en en GGD GHOR Nederland het radermodel ontwikkeld. De gezondheidsraderen kunnen gemeentebestuurders en – ambtenaren als het ware gebruiken als ‘beleidsknoppen’; door aan een gezondheidsrader te draaien brengt u andere gezondheidsraderen ook in beweging.

(Herkomst) data website
De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, waarvan de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012 (onderzoek van de regionale GGD’en in samenwerking met RIVM en CBS) de belangrijkste bron is. De informatie op deze website is openbaar toegankelijk en dus ook voor andere geïnteresseerden zoals inwoners en onderzoekers te bekijken.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging