Audit

Kwaliteit bij de GHOR: het klopt gewoon!

Nog niet zo lang geleden vond de jaarlijkse audit van het kwaliteitssysteem plaats. Door agenda technische oorzaken was die steeds uitgesteld en daardoor lijkt het alsof we heel kort op elkaar zijn geaudit. Zo voelde het voor team GHOR ook en hebben we de laatste maanden met elkaar de schouders eronder gezet om het certificaat HKZ te mogen behouden.

Nu was het tijd voor de tussentijdse audit. “Zo hebben we vanaf oktober vorig jaar gezocht naar een systeem wat ons kan helpen in ons werk, hoe de procedures ons kunnen helpen in plaats van dat de procedures leidend zijn. En die hebben we gevonden! We hebben nieuw leven in de MARAP (Management Rapportage) geblazen en de directiebeoordeling herzien waardoor de PDCA-cyclus nu weer rond loopt”, aldus Linda Morelissen, adviseur infovoorziening, kwaliteit en crisisorganisatie.

Continue goed beeld

“We werken al jaren met een jaarplan en nu met de MARAP, de directiebeoordeling en de risicoanalyse erbij is het cirkeltje rond. Dat komt in alle documenten terug, omdat we steeds dezelfde opbouw gebruiken. Het klopt gewoon. En het belangrijkste is: het werkt ook. Zo hebben we, mede dankzij de input van onze partners, een goed beeld van onze risico’s, kansen en bedreigingen van onze dienstverlening.”

“Met de tussentijdse audit heeft de auditor ons één bevinding meegegeven”, sluit Linda deze topprestatie af. “Dat was voor ons geen verrassing, die hadden we zelf ook aangeven: het kwaliteitshandboek. Die gaan we herschrijven en dat willen we met dezelfde opbouw doen als alle andere documenten. Daar zijn we nu al mee aan de slag, het handboek is in september klaar.”

Met zijn allen

Deze klus was een gezamenlijk karwei met de collega’s. Niet alleen van mij als adviseur kwaliteit, maar alle collega’s leveren op hun vlak de input en daarmee is alles passend! Deze manier van kwaliteitszorg is een opmaat naar certificering voor de rest van de afdeling Voorbereiding op Rampen en Crises (VRC). Omdat HKZ alleen voor de zorgkant mogelijk is, zetten we met VRC in op ISO certificering. In ieder geval vindt voor de GHOR de hercertificeringsaudit plaats in mei 2020.”Linda Morelissen

We hebben grote stappen gezet in verbetering van onze kwaliteitszorg en daarmee trots dat we nog steeds HKZ gecertificeerd zijn.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging