flyer samenwerking

Inzicht in samenwerking voor en tijdens een crisis

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid organiseerde in samenwerking met de GHOR, brandweer (afd. Risicobeheersing) en Bevolkingszorg eind 2019 een bijeenkomst over de samenwerking voor en tijdens een crisis. Hier namen zorginstellingen, gemeenten en woningcorporaties aan deel.

Gemixte samenstelling

We hebben aan de hand van twee sessies de deelnemers een crisistafel en een presentatie over de Risico Analyse Monitor (RAM) aangeboden. Een crisistafel is een krachtige methode om meer grip te krijgen op de samenwerking in het netwerk. “We hebben in gemixte samenstelling een realistisch scenario besproken”, vertelt Tamara Schiedon, adviseur GHOR in Zorgcontinuïteit.

Het scenario betreft een kleine brand in de nacht in een geclusterde (zorg)woonvoorziening. Hier wonen mensen die ofwel een woning huren bij de woningcorporatie ofwel via de zorginstelling. Op de begane grond is ook nog een kinderdagverblijf gehuisvest.

“In deze sessie hebben we samen op een interactieve wijze meer inzicht gekregen in elkaars processen, taken en verantwoordelijkheden voor én tijdens een crisis. De activiteiten vanaf de eerste melding tot het nemen van maatregelen worden met elkaar besproken. Het is heel goed dat wij elkaar nu in de ‘koude’ fase (het moment dat er geen crisis is) leren kennen waar we de rust en ruimte hebben om dit scenario zorgvuldig te doorlopen. In een tijd van crisis vinden we elkaar ook beter omdat we elkaar weten te vinden en weten wat we van elkaar mogen verwachten.”

 

Adviesgesprek over veiligheidsrisico’s

“Naast een crisistafel heeft een collega van de afdeling Risicobeheersing van de brandweer een uitleg gegeven over de RAM. De RAM is een ondersteunend instrument voor een adviesgesprek dat plaatsvindt tussen een gebouweigenaar, -beheerder en de collega Risicobeheersing. Het adviesgesprek staat in het teken van de risico’s bij brand, bedoeld voor dát gebouw gecombineerd met de gebruikersgroep van dát moment. Met name door de aanwezigheid van zowel woningcorporaties als zorginstellingen kon ingegaan worden op waar voor hen de fysieke veiligheidsrisico’s eigenlijk zitten!”

Tamara: “Beide groepen hebben de beide sessies als zeer nuttig ervaren. We zagen ook leuke discussies ontstaan en goede initiatieven om hier nog eens op een ander moment verder met elkaar over te brainstormen.”

Flyer: Veiligheid in uw zorgorganisatie

flyer samenwerking

flyer samenwerking

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging