pittige klus

Huisarts vertelt vluchteling hoe de zorg in Nederland is geregeld

Hoe verminderen we de druk op de huisartsenzorg nu we zo’n beetje 2000 Oekraïense vluchtelingen in onze regio hebben? Kan de georganiseerde huisartsenzorg op en rondom de gemeentelijke opvanglocaties dit het komend jaar ook nog aan? GGDGHOR ZHZ organiseerde een informatiebijeenkomst op de opvanglocatie in Piershil om uit te leggen hoe de zorg in Nederland werkt.

Tamara Schiedon, accounthouder huisartsen: “Van de 13 gemeentelijke opvanglocaties hebben we aan zeven locaties een (gepensioneerde) huisarts of een waarnemer verbonden die spreekuur houdt op deze locatie of in eigen praktijk. De overige zes locaties worden ondersteund door de huisartsen uit die betreffende gemeenten. Dit gebeurt wel ook gecoördineerd en in samenwerking met ons. Ik denk dat we met z’n allen op deze manier goede zorg verlenen aan de vluchtelingen als is het voor zowel de huisartsen als voor ons een heel geregel.”

zorg in nederland

Verschil zorg in NL en Oekraïne

“We merken dat er best veel van de huisartsen wordt verlangd. Zeker ook omdat de zorg in Oekraïne zo anders is dan bij ons. Je kunt wel steeds meer zorg willen regelen voor een opvanglocatie, maar ook deze capaciteit is beperkt. Daarom willen we onnodige zorgvragen voorkomen door vluchtelingen te informeren met welke klachten hij/zij naar de huisarts kan en voor welke niet. Hoe werkt die zorg in Nederland eigenlijk?
Zodoende hebben wij vanuit de GHOR bedacht om een informatiebijeenkomst te organiseren op een opvanglocatie en daar ter plekke aan de Oekraïners uit te leggen hoe de zorg in ons land is geregeld. En wat zij zelf kunnen ondernemen als ze klachten hebben.”

“Met behulp van een gepensioneerde huisarts, dr. Van Schothorst, die in het verleden regelmatig in Oekraïne is geweest en ook les heeft gegeven aan artsen aldaar, hebben we de inhoud van de bijeenkomst in elkaar gezet”, aldus Tamara. “Dr. Van Schothorst heeft een duidelijke presentatie gemaakt en laten vertalen door een tolk, Olga Klyots. Deze presentatie heeft hij samen met de tolk gegeven tijdens de eerste informatiebijeenkomst.”

Eerste informatiebijeenkomst gefilmd

zorg in nederland“Op maandagavond 30 mei jl. werden we van harte welkom geheten door de locatie managers van opvanglocatie Piershil. Zij waren wat blij met deze actie en hadden de bijeenkomst goed voorbereid. Zo’n 30 à 40 Oekraïense vluchtelingen hebben naar de presentatie geluisterd, vragen kunnen stellen en handreikingen gekregen”, aldus Marjoke Geluk, als communicatie adviseur betrokken bij de ‘projectorganisatie GGDGHOR ZHZ Oekraïne’. Daarnaast hebben we de bijeenkomst gefilmd met als doel de gemonteerde versie van de bijeenkomst uit te kunnen zetten op de overige opvanglocaties in onze regio! Het kan zijn dat we de informatiebijeenkomst nogmaals organiseren, bijvoorbeeld op Crownpoint te Dordrecht, één van onze grootste locaties. Want met twee huisartsen en een verpleegkundige op ca. 600 vluchtelingen hebben ze het daar erg druk.”

 

Uitrol Medicoo half juni

“Naast de handreikingen uit de presentatie willen we de druk op de zorg nog meer proberen te verminderen”, gaat Tamara verder. “Ongeveer half juni starten we in Piershil (als pilot opvanglocatie) met de uitrol van Medicoo. Medicoo is een bestaande app waarmee je een huisarts kan raadplegen via chat of beeldbellen. Medicoo heeft de stap gemaakt om hun app te vertalen naar het Oekraïens. Daar zijn we natuurlijk super blij mee en we zijn zeer benieuwd of de vluchtelingen deze app gaan gebruiken. Hopelijk kunnen we met deze app nog een stap zetten richting de huisarts om hen te ontlasten!”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging