GRIP op GRIEP

Grip op Griep

Themabijeenkomst Griep
Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland organiseert op dinsdag 11 december 2018 (15.30-20.00 uur) een themamiddag/avond met als onderwerp ‘Grip op Griep, hoe bereiden we ons voor op een volgende griepepidemie?’

Het is een interessant programma voor zorgprofessionals (bestuurders, managers HAP’s, ziekenhuizen, ambulancediensten, meldkamer, Rode Kruis, crisiscoördinatoren en ROP- of integrale planbeheerders).

GRIP op GRIEPHoe bereiden we ons voor op een volgende griepepidemie?
Jaarlijks heeft Nederland te maken met een griepgolf. Uit de cijfers blijkt dat het griepseizoen consequenties heeft voor de capaciteit binnen de acute zorgketen: griep kan leiden tot ziekenhuisopname en in sommige gevallen zelfs tot een IC-opname. Ook het personeel wordt getroffen door de griep. Uitval van personeel in de al krappe bezetting kan gevolgen hebben voor de zorgcontinuïteit in de regio.

In het geval van een griepepidemie kan het zijn dat problemen bij zorginstellingen niet zonder hulp van andere instellingen kunnen worden opgelost of oplossingen direct gevolgen hebben in de keten. Samenwerking in de keten is dan ook noodzakelijk om de toegang tot (spoed)zorg te garanderen.

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de lessons learned van afgelopen griepperioden, delen we ‘best practices; en staan we stil bij wat we komend seizoen anders gaan doen.

Meld u nu aan via Eventbrite.

Bekijk hier het programma

 

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging