gezondheidskundig

Goed gesprek over gezondheidskundig incident

Tijdens een (gezondheidskundig) incident hebben veelal de Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) en de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) een rol. Waar de OvD-G meestal ter plaatse gaat om bij het incident zelf de gezondheidskundige inzet te coördineren, coördineert de ACGZ gezondheidskundige inzet in bredere zin vanuit de sectie GGDGHOR in Dordrecht.

Deze functionarissen zijn in de praktijk dus vaak op elkaar aangewezen en hebben dan telefonische afstemming. “Dus is het belangrijk dat ze elkaar goed kennen”, geeft beleidsadviseur vakbekwaamheid Jeroen Peeters aan “en dit betekent dus dat je ten eerste een gezicht kent achter de naam, maar ook dat je van elkaar weet wie welke rol heeft en wat je van elkaar kunt verwachten bij verschillende type incidenten.”

Fysieke bijeenkomst in februari

Het was sinds enkele maanden gelukkig weer mogelijk om elkaar fysiek te treffen. De deelnemers gaven aan dit als prettig te hebben ervaren. Jeroen: “Dat helpt enorm in het voeren van een goed gesprek. Tijdens de bijeenkomst van een dagdeel gingen ze steeds in verschillende gemixte groepen uiteen, waarbij steeds een andere casus werd behandeld, maar welke elke keer dezelfde vragen centraal stonden. Dat waren:

  • Wat zijn je belangrijkste knelpunten en acties?
  • Wat verwacht je van de ander?
  • Welke ondersteuning kun je leveren aan de ander?”
Casuïstiek die behandeld werd, was bijvoorbeeld een GRIP1 casus, waarbij sprake was van een incident in het voetbalstadion van Fc Dordrecht. Maar ook een GRIP2 casus, zonder CoPI, vanwege een grote stroomuitval in Gorinchem. Een casus die in 2021 daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Conclusie van de deelnemers was dat het goed was elkaar eens te zien en het gesprek hierover te voeren. En dat het in de praktijk vooral goed is om elkaar laagdrempelig te betrekken en dat je hier vooral geen drempel voor moet voelen.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging