hercertificatie

GHOR Zuid-Holland Zuid voldoet nog steeds aan kwaliteitseisen

Onlangs vond bij de GHOR Zuid-Holland Zuid de audit hercertificatie HKZ plaats. Voor deze audit ontvingen wij vanuit de certificatie instelling een lead auditor en een expert uit het GHOR werkveld.

Zij hebben gedurende een hele dag meerdere collega’s geïnterviewd. Alle onderwerpen, die onder de HKZ norm GHOR:2015 vallen, kwamen tijdens deze dag aan de orde. Een belangrijke uitkomst was dat, ondanks dat de COVID-19 pandemie veel inspanning en tijd van ons GHOR team vraagt, er continu aandacht is voor kwaliteit en de PDCA-cyclus goed geborgd is in onze werkwijze. Ze gaven aan dat het bewonderenswaardig is dat er in deze intensieve periode zoveel gedaan is, zoveel op orde is gehouden en dat ook samen met onze partners. Als GHOR team zijn we daar trots op!

hercertificatie

Werkwereld op haar kop

“Een hercertificeringsaudit, juist nu onze werkwereld al geruime tijd door Corona op haar kop staat. Een periode waarin we zo dicht als mogelijk bij de kwaliteitscyclus zijn gebleven, maar veel toch net even anders hebben aangepakt omdat de situatie daarom vroeg. En hoewel wij trots zijn op alles dat we hebben gedaan, is het dan toch spannend hoe een externe auditor dit beoordeeld”, zegt Madieke Linckens, coördinator van het GHOR team.

“Maar dat was nergens voor nodig. Vol enthousiasme hebben we verteld over het afgelopen anderhalf jaar, maar ook over onze reguliere werkwijze en de verschillen hiertussen. Sommige zaken die wij niet hebben kunnen oppakken zoals de directiebeoordeling, maar ook de alternatieven die hiervoor in de plaats zijn gekomen. Zoals de wekelijkse gesprekken met onze Directeur Publieke Gezondheid (DPG) en het actieleren dat wij zowel intern, als met onze partners hebben opgepakt. Het feit dat wij, ook tijdens deze crisis, hebben gehandeld in de geest van de kwaliteitscyclus is door de auditoren opgepikt. Met slechts een kleine aanpassing, die wij meteen hebben kunnen verwerken in ons kwaliteitssysteem, hebben wij op 9 september jl. het bericht ontvangen dat wij (nog steeds) voldoen aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem HKZ norm GHOR.”

Wat is een HKZ norm?

De HKZ norm biedt een duidelijke structuur om een kwaliteitsmanagementsysteem voor de eigen organisatie in te richten. HKZ is een branchespecifieke norm, in dit geval voor de zorgsector, en is gebaseerd op de ISO 9001 norm.
Er bestaan verschillende normen onder HKZ, waaronder een norm specifiek voor de GHOR. De norm bevat verschillende onderwerpen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de werkprocessen continue onder de aandacht is. Er wordt gewerkt met een gesloten kwaliteitscyclus (PDCA-cyclus). Deze cyclus zorgt er onder andere voor dat bij veranderingen of afwijkingen van eerdere werkwijzen of afspraken, de GHOR deze evalueert, aanpast en verbetert, zodat de kwaliteit van het werk aansluit bij hetgeen onze partners van ons vragen.

Trots op hercertificatie

De GHOR Zuid-Holland Zuid is sinds 2005 HKZ gecertificeerd. Met dit certificaat voldoet de GHOR eveneens aan de eisen gesteld in de norm ISO 9001:2015. Een HKZ certificaat is drie jaar lang geldig. Elk jaar vindt er een tussentijdse audit plaats, en na drie jaar een audit hercertificatie voor een nieuw certificaat.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging