paardenmarkt Ameide

De GHOR laat zich steeds vaker zien

Pim en Anouk zijn een groot gedeelte van hun werkweek bij de GHOR bezig met evenementenveiligheid. “Wij geven gemeenten (on)gevraagd advies ten aanzien van dit onderwerp. Uiteraard doen wij dit alleen op genees- en gezondheidskundig vlak”, aldus Pim van Dam.

Bezoek
Vaak adviseert de GHOR alleen op basis van de ingeschatte risico’s en resultaten uit het verleden. Echter, het is minstens zo belangrijk om ook de evenementen te bezoeken. Vragen die hierbij komen kijken zijn:

  • Is hetgeen geadviseerd is, ook in de praktijk gebracht?
  • Welke impact heeft dit op het evenement en belangrijker nog, wat kan er beter?

“Recentelijk hebben wij een aantal evenementen bezocht, al dan niet in gezamenlijkheid met de Dienst Gezondheid & Jeugd. Het gaat ons er uiteraard niet om de organisatoren op de vingers te tikken, maar enerzijds wel om mensen te wijzen op mogelijke gevaren en anderzijds te horen wat er leeft en welk advies zou kunnen helpen om het nog beter te doen.”

Paardenmarkt Ameide
“Donderdag 13 oktober 2016 zijn we op bezoek geweest bij de Paardenmarkt in Ameide. Een gezellig dorpsfeest, maar wel met de nodige risico’s. Denk hierbij aan verspreiding van dierziektes, paarden die op hol slaan en drankmisbruik van bezoekers. Er zijn ons tijdens het bezoek wel een aantal zaken opgevallen en dat koppelen we binnenkort terug aan de gemeente.
Evenementen houden onze regio levendig en aantrekkelijk! Daarom adviseren wij gemeenten graag om de evenementen ook veilig en gezond te laten verlopen.”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging