Certificaat GHOR

Heeft de GHOR haar certificaat kunnen behouden?

Op 7 juni jl. heeft het team GHOR bezoek gekregen van DNV om het kwaliteitsmanagement systeem van de GHOR te auditen. De medewerkers hebben één doel die dag en dat is: aantonen dat we het hele jaar kwalitatief goed werk leveren en daarmee handhaving van het huidige HKZ-certificaat. Daar zijn we overigens al sinds 2005 de trotste bezitter van!

PDCA
Het team GHOR werkt conform de plan-do-check-act cyclus. Dit is een cyclus waarmee je continue je processen in de gaten houdt, met als doel deze telkens weer te verbeteren. Door de reorganisatie binnen de Veiligheidsregio en veranderde werkwijzen is het best lastig gebleken bepaalde processen vast te leggen. Dit omdat we nu met verschillende kolommen aan kwaliteit werken die allen in een andere fase van ontwikkeling zitten. De GHOR heeft met het werken met een kwaliteitssysteem immers een voorsprong.

Bevindingen
Dit is ook teruggekomen in de bevindingen van de auditoren van DNV. Het is van belang dat wij blijvend positief kritisch zijn op inkoop en andere uitbestede processen (denk aan HRM, ICT, Financiën etc). Deze bevinding geeft een goede trigger om kwaliteitszorg binnen de gehele Veiligheidsregio op te pakken.
Tevens moeten we de planning en control cyclus van de directiebeoordeling verfijnen, zodat de link naar de bestuursrapportages meer zichtbaar wordt. Daarnaast hebben we een compliment gekregen over de ingezette weg om de werkwijze rondom de interne audits te veranderen. Maar ook hierbij is het nodig om aantoonbaar een planning te hebben en aan te geven wat onze beoogde output wordt.

Kortom, een drietal bevindingen waar we 13 weken de tijd voor hebben om aan te geven welke maatregelen we gaan treffen.

Sterke punten
DNV is erg onder de indruk van de passie bij de GHOR medewerkers en de manier waarop de PDCA cyclus tussen de oren zit. Dit is een groot compliment! Daarbij vindt DNV het een verrassing te zien dat terugkoppeling vanuit de OR standaard op de agenda van het tweewekelijkse GHOR overleg staat.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging