informatieplatform

Eén informatieplatform voor een duidelijk geneeskundig beeld en betere besluitvorming

Complexe incidenten vragen om samenwerking tussen meerdere hulpverlenende organisaties. In die samenwerking helpt netcentrisch werken om snel informatie uit te wisselen. Dat draagt vervolgens bij aan een eenduidig en actueel geneeskundig beeld en snellere en betere besluitvorming. Om dit te realiseren werkt de GHOR aan een vertaling van de wensen van partners naar een effectieve aanpak. Waar één informatieplatform een oplossing zou kunnen zijn voor snelle informatie-uitwisseling.

Tijdens de coronaperiode maakten de GHOR ZHZ en partners gebruik van mogelijkheden om netcentrisch samen te werken om zo snel mogelijk informatie te delen. In een projectteam binnen de Traumaregio ZWN wordt samen met de buren van Rotterdam-Rijnmond sindsdien wekelijks nieuwe stappen gezet. Het team is daarvoor afgelopen september uitgebreid met een projectleider en een informatiemanager. De collega’s van GHOR Zeeland kijken mee en sluiten aan waar dat voor hen interessant is.

Eén informatieplatform

‘We vragen partners naar hun behoefte aan geneeskundige informatie en wanneer zij die informatie willen ontvangen: voor of tijdens crises of op elk moment waarop informatie over uiteenlopende onderwerpen actueel en nuttig is’, legt Linda Morelissen, Adviseur bij de GHOR ZHZ, uit. ‘We willen daarbij af van mailtjes en andere systemen om elkaar te informeren, maar alles overzichtelijk bundelen op één informatieplatform waar alle partners toegang toe hebben.’

informatieplatform

Rijker en actueler beeld

In de eerste plaats gaat het daarbij om uitwisseling van informatie door GHOR piket-functionarissen in het veld, medewerkers in het actiecentrum GHOR, crisiscoördinatoren en de zorginstellingen in de regio tijdens crises. Naast de aangestipte voordelen levert deze uitwisseling een rijker beeld op van de actuele situatie en van het bestrijdingsproces. Daarmee stelt het organisaties in staat om beter te anticiperen op situaties en ontwikkelingen.
Het leidt daarnaast tot besluiten die op elkaar zijn afgestemd en effectievere en efficiëntere inzet. Ook draagt het bij aan crisiscommunicatie die actueler en transparanter is. Buiten deze informatie-uitwisseling in de warme fase leeft de wens om ook in de koude en lauwe fase informatie en kennis te delen om zoveel mogelijk zicht te hebben op zorgcontinuïteit in de regio. En bijvoorbeeld als het gaat over evenementen, wegafsluitingen, contacten, oefeningen, planvorming, checklists en tips & tricks.

Nieuwe stappen

Momenteel brengt het projectteam in beeld op welke manier wordt aangesloten bij het ‘Multi Intelligence Centre’, de pilot van Rotterdam-Rijnmond die zich inmiddels ontwikkelt naar het landelijke ‘Veiligheids Informatie Knooppunt’. Omdat dit nog de nodige voorbereidingen vraagt, is de andere optie om al eerder te starten en vervolgens in stappen uit te breiden.
LCMS en LCMS-GZ worden nu bijvoorbeeld tijdens crises al gebruikt om informatie te delen. Een nadeel is dat informatie hier handmatig moet worden ingevoerd en niet automatisch op een dashboard wordt verwerkt.

Linda, als deelnemer van het projectteam, meldt zich weer als er meer bekend is over de nieuwe stappen.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging