digitaal jaarverslag

Heeft u het jaarverslag van de GHOR al gelezen?

Mede namens de medewerkers van de GHOR bied ik u hierbij het jaarverslag 2019 van de GHOR Zuid-Holland Zuid aan.

Bekijk hier het jaarverslag 2019

In 2019 hebben we samen met onze ketenpartners een bijdrage geleverd bij meerdere incidenten. Ook hebben we aandacht besteed aan de voorbereiding op (potentiele) crises.
Wij hebben samen met onze zorg- en veiligheidspartners de randvoorwaarden kunnen creëren voor een veilig verloop van ‘The Passion’ en vele andere evenementen.

Ook hebben wij met de oefening ‘De Hollandse griep’ de grootste meerdaagse geneeskundige interregionale ketenoefening tot nu toe gefaciliteerd. Die oefening heeft veel belangrijke inzichten opgeleverd als het gaat om het optreden van de keten bij lang lopende crisistypen. Leerpunten en inzichten die gezien de actualiteit rond COVID-19 direct toepasbaar en van waarde zijn.

In dit kader hebben wij ook de bovenregionale samenwerking met het ROAZ en onze buurregio’s in de Traumaregio Zuid-West Nederland geïntensiveerd. Over deze en vele andere activiteiten en ontwikkelingen in 2019, leest u in ons jaarverslag 2019.

Via deze weg willen wij onze dank uitspreken voor de inzet van onze partners in de zorg en het veiligheidsdomein. Alleen samen kunnen wij er voor zorgen dat we gesteld staan voor adequaat optreden en een kwalitatief goede geneeskundige hulp bij rampen als dat nodig is. Wij kijken er naar uit om de prettige samenwerking in 2020 voort te zetten.

Digitaal jaarverslag

Wij hebben er dit jaar voor gekozen om een digitaal interactief jaaroverzicht te maken. Het jaarverslag is te lezen op alle devices, bekijk hem op een iPad in portrait. Met de hoofdstukindeling aan de bovenkant en de navigatieknoppen (links en rechts pijlen) kunt u gemakkelijk door het jaarverslag heen lezen.

Veel leesplezier!

 

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging