Didactische herziening GHOR opleidingen

De GHOR Academie is druk bezig met een actualisering en didactische herziening van de initiele/reguliere GHOR opleidingen. Het GHOR werkveld is volop in ontwikkeling: er is schaarste binnen de piket/flexpoolen. De juiste mensen op de juiste plek krijgen, is een uitdaging voor nu en in toekomst. En er wordt steeds meer verwacht van professionals in het veld.

Daarnaast staat ook de wereld van het leren niet stil. Nieuwe inzichten in het leren van mensen en de mogelijkheden om het leren te faciliteren worden groter. Als GHOR Academie en IFV vinden we het belangrijk om hieraan tegemoet te kunnen komen. We streven ernaar dat elke GHOR-professional in staat wordt gesteld om zo snel mogelijk opgeleid te kunnen worden voor de rol waarvoor hij/zij is aangenomen. Tijd- en plaatsonafhankelijk (dus op ieder gewenst moment) leren, individueel aanbod en individueel leren en flexibiliteit in het leren (denk aan blended learning) zijn belangrijke uitgangspunten. Ook de wens om de organisatie van de GHOR opleidingen te harmoniseren met de andere opleidingsactiviteiten van het IFV, dragen hieraan bij. En op termijn zullen we ook gaan kijken naar eerder verworven competenties en wat dit betekent voor toekomstige opleidingen.

didactische herziening

Hoe voeren we de didactische herziening door?

In 2019 worden de opleidingen tot ACGZ, HIN GZ en HON GZ verder doorontwikkeld langs de lijn van deze uitgangspunten. Ook de HAG en HPG opleiding zijn ontwikkeld op basis van deze uitgangspunten.
Het doorvoeren van het nieuwe didactische concept vraagt van de GHOR Academie een andere regievoering op de uitvoering en organisatie van de opleidingen dan tot op heden is gebeurd. Dit heeft geleid tot de keuze om het huidige contract met het Netwerkcentrum, als samenwerkingspartner te beëindigen.

Per 1 januari 2020 zal binnen de GHOR opleidingstrajecten een groter beroep worden gedaan op inzet van expertise in verschillende rollen (coach en/of inhoudsdeskundige) uit het werkveld. Ook zal de begeleidende rol van de OTO functionaris belangrijker worden. We zijn ook met het Netwerkcentrum in overleg om te zien of en hoe invulling gegeven kan worden aan een nieuwe samenwerking ten aanzien van opleiden.

Op dit moment zijn we druk bezig met het ontwikkelen van de opleidingen, er ligt een blauwdruk voor de herziene opleidingen, en we zetten stappen om alle betrokkenen mee te nemen in de verdere implementatie van dit didactisch concept. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Reinstra, adviseur vakbekwaamheid, esther.reinstra@ifv.nl of Carian Cools, Decaan GHOR Academie, carian.cools@ifv.nl.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging