black swan

BLOG: December…

Tijd voor een eerste terugblik. Na een jaartje te werken binnen de regio is het goed om even terug te kijken. Inmiddels is dit alweer de 11de blog voor de website van de GHOR. Waarom doe ik dat eigenlijk? De grootste drijfveer zit hem in mijn eigen interesse. Ik kom theorieën tegen die kunnen verklaren waarom we goed of juist helemaal niet zo goed bezig zijn. Als ik zoiets lees, word ik enthousiast en denk ik; anderen moeten dat ook weten! Het levert soms weer boeiende gesprekken op en het scherpt mijn eigen gedachten!

Terug naar december. Een jaar bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid! Het is leuk om te ervaren dat je al snel weer deel van het collectief wordt. Soms is dat natuurlijk niet goed, want als (relatieve) nieuweling is het belangrijk om te kijken waar je zelf je grootste bijdrage kan leveren. Hierbij een korte reflectie vanuit mezelf.
Ik kwam in een regio terecht met vooral doeners. Er staat in de wet (en in sommige beleidsstukken) wat we moeten doen. Dat doen we dan ook. Ik vond het leuk om af en toe even te spiegelen. Waarom evalueren we nu met deze methode? Waarom zijn we soms wat behoudend? Hoe komt het dat niemand dit plan gelezen heeft?

Doen wij wat de maatschappij ons vraagt?

De Veiligheidsregio als organisatie is op dit moment gesetteld. De wettelijke structuur staat inmiddels wel. Al blijven we ons uiterste best doen om die te verbeteren. Gelukkig biedt deze tijd ook de kans om verder te denken. Er komen steeds meer geluiden van nieuwe crises, waarbij we denken aan ICT uitval, elektriciteitsstoringen, cascade effecten enzovoorts. Crises die in potentie maatschappij-ontwrichtend zijn èn waarvan de kans alleen maar toeneemt. Kijk maar eens naar de regionale risicoprofielen om je heen. Dit betekent niet dat het bestaande verkeerd is. We kunnen ons wel de vraag stellen: is het afdoende? Klopt het met wat de maatschappij van ons vraagt? Wat mij betreft: erg boeiend om hier mee aan de slag te zijn.

Goed om ook eens te spiegelen!

Het was ook het jaar dat ik naast de nieuwe baan, ook mijn master afrondde. Binnenkort ontvang ik mijn MSc papiertje, waar ik erg blij mee ben. Niet zozeer om het papiertje, maar wel omdat het een nieuwe wereld heeft geopend. Een nieuwe wereld van theorieën en informatie, waarmee crisisbeheersing geholpen kan worden. Maar het heeft me ook geholpen om soms op een andere manier even mee te denken over een vraagstuk. Soms helpt het om niet in de modus van ‘actie’ te schieten, maar eerst eens te beschouwen ‘waarom’ dit nu de oplossing is voor een probleem. Bijvoorbeeld: in hoeverre moeten we ons nu voorbereiden op een incidenttype? Doen we het omdat het moet? Omdat we risico’s willen vermijden? Omdat we doorgeschoten zijn in onze professionaliseringsdrang? Ik vind het leuk om af en toe op deze manier te spiegelen, mijn opleiding heeft me daar erg bij geholpen.

Black Swan

Een positieve Black Swan

Ik wil afsluiten met een korte terugblik op een strategie die ik zelf erg inspirerend vond; de Barbell Strategie. Nassim Nicholas Taleb heeft hierover geschreven. In zijn boeken schrijft hij over onverwachtse gebeurtenissen (black swans) die zowel positief of negatief kunnen zijn. Gebeurtenissen die niemand verwacht. In negatieve zin zijn dat grote incidenten die we allemaal kennen. In positieve zin gaat het juist om boeken die ineens bestseller worden, de organisatie die plots een uiterst effectieve werkwijze heeft bedacht, enzovoorts. 
Waar gaat het om in de Barbell strategie? Dat je je risico zo klein mogelijk houdt, maar je kansen op successen vergroot. Vrij vertaald doe je dat op de volgende manier. 1) zorg ervoor dat je een groot gedeelte van je werk vrij conservatief doet. Zorg dat de basis op orde is, waarbij je eigenlijk weinig verlies kan lijden. 2) zorg voor een klein deel dat je juiste totaal het tegenovergestelde doet. Doe andere dingen, maak fouten, probeer iets uit. Waarom? Hiermee vergroot je je kans op het tegenkomen van een positieve ‘Black Swan’.

Wellicht iets voor de goede voornemens voor 2020…

Disclaimer

Dit blog is geschreven door Jos Bal (destijds Beleidsadviseur GHOR), omdat ik het leuk vind om af en toe eens wat informatie te delen naar aanleiding van mijn afgeronde opleiding Risk, Crisis and Disastermanagement. Bovendien vind ik dat we vanuit de Veiligheidsregio, als deskundige op het gebied van crisisbeheersing, onze kennis en ervaring zoveel mogelijk moeten delen. Overigens reflecteert deze blog mijn eigen visie op crisisbeheersing en niet die van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid of de GHOR.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging