GHOR ZHZ Ketenorganisatie

Beschermen en bewaken van gezondheid in de regio altijd centraal

‘De GHOR is een goede en betrouwbare partner in het netwerk rond de organisatie van de publieke gezondheid in crisissituaties. Daartoe organiseren we het netwerk en maken we afspraken met ketenpartners. Dat is boeiend en dankbaar werk, omdat beschermen en bewaken van de gezondheid van inwoners van de regio iets is wat er echt toe doet’, stelt Karel van Hengel in een terugblik op zijn eerste twee jaar.

‘Samen met ketenpartners zorgen we voor voorbereiding op crisistypen en de gevolgen voor de Witte Kolom’, aldus Karel. ‘Zo zorgen we er onder meer voor dat de hele kolom goed geprepareerd en geoefend is en dat ook in crisissituaties sprake is van zorgcontinuïteit, maar ook dat gemeenten in het kader van bijvoorbeeld evenementen, veiligheid en vergunningen geadviseerd en geholpen worden. Daarnaast oriënteren we ons uit GHOR-perspectief onder meer op onderwerpen als de betekenis van invoering van de omgevingswet. Vanaf mijn eerste dag boeide de veelzijdigheid aan onderwerpen, partners en hun grondige aanpak. Ik ga meestal bij de grotere oefeningen die de GHOR organiseert kijken, dat is fascinerend. Oefeningen worden ook systematisch geëvalueerd en nadrukkelijk gebruikt om doorlopend verdere verbeteringen door te voeren.’

gezondheidGHOR ZHZ‘Om onze rol zo goed mogelijk in te vullen, proberen we als GHOR maatschappelijke ontwikkelingen zo scherp mogelijk te lezen, te duiden en te vertalen naar de toekomstige rol van de organisatie en de keten. De wereld verandert en wij veranderen mee. Voorbeelden zijn:

  • terrorismegevolgbestrijding,
  • cybercrime en
  • social media.

Welke effecten kunnen we als Witte Kolom verwachten, welke informatie is al beschikbaar, wie speelt welke rol? Dat zijn voorbeelden van vragen waarop we antwoorden zoeken. Bijvoorbeeld tijdens de GHOR werkconferentie over terrorismegevolgbestrijding die tweehonderd belangstellenden trok.
Een concreet markeermoment in de afgelopen periode is voor mij verder de stap van de GHOR en de GGD naar één crisisorganisatie. Het is mooi om te zien dat bevlogen collega’s zich inzetten en een solide basis hebben gelegd voor die nieuwe organisatie. Dat draagt er verder aan bij dat de GHOR een belangrijke verbindingsschakel is tussen de Veiligheidsregio en DG&J. Ze vormen niet alleen een gezamenlijk crisisorganisatie, maar ook op andere terreinen draagt de GHOR bij aan die verbinding.’

‘In het permanente proces van voorbereiden maar natuurlijk ook tijdens warme fases moet je elkaar binnen de eigen organisatie en in de keten blindelings kunnen vinden, vertrouwen en als team optreden. Dat gebeurt hier heel nadrukkelijk. Het is mooi daar deel van uit te maken en bij te mogen dragen aan de gezondheid van inwoners van onze regio.’

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging