evolutie

2000 slaapplekken voor Oekraïners vinden is een pittige klus

Het is een pittige klus om voor eind deze maand tweeduizend slaap- en leefplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne in deze regio geregeld te hebben. En het is nog maar de vraag of het gaat lukken. “Er komt meer bij kijken dan mensen misschien op het eerste gezicht denken. Maar we zijn blij dat we voor de vluchtelingen van betekenis kunnen zijn.”

Eind deze maand moeten er in de regio zo’n tweeduizend bedden beschikbaar zijn voor vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde Oekraïne. “In onze regio werken we er hard aan om te voldoen aan de inspanningsverplichting die de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft om die hoeveelheid plekken gereed te hebben eind mei. Op dit moment worden onder andere de ingebruikname van twee kerken in Alblasserdam en een schip in Hendrik Ido Ambacht voorbereid’’, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Daarnaast worden nog allerlei kleinschaliger locaties klaargestoomd.

Pittige klus

Het is nog maar de vraag of de Veiligheidsregio de doelstelling gaat halen deze maand. “Het is een grote opgave. Dat zien we niet alleen in onze organisatie, maar vooral ook bij de gemeenten zelf. Vanuit de Veiligheidsregio wordt gecoördineerd, maar bij de gemeenten wordt daadwerkelijk gerealiseerd wat er nodig is.”

Geschikte locaties vinden blijkt een grote uitdaging. Maar die locaties vervolgens óók nog ingericht krijgen lijkt een minstens zo grote horde. “Of we de plekken in mei allemaal gereed krijgen is deels afhankelijk van praktische zaken die nodig zijn om plekken geschikt te krijgen.”

Als je op deze manier iets kan betekenen voor mensen die hun eigen huis uit zijn gevlucht voor een oorlog, dan is hard werken relatief

– Daan Vermeulen, Projectleider bij Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Met de praktische zaken wordt bedoeld onder meer schaarste van dingen als douches en andere sanitaire zaken. De installatie daarvan is afhankelijk van levertijden. “Bij veel bouwmaterialen zijn daarnaast ook leveringsproblemen. En de aannemers zijn erg druk. Het probleem zit in de hele breedte”, aldus projectleider Daan Vermeulen.

En dan komt er ook nog veel menselijke inzet kijken bij een opvanglocatie: “Om de opvang van vluchtelingen in goede banen te leiden. Er komt meer bij kijken dan mensen misschien op het eerste gezicht denken. Denk bijvoorbeeld aan mensen de weg helpen vinden naar onderwijs of werk. Ook vanuit de zorgkant is de inzet groot”, zegt Vermeulen.

pittige klus

Huisartskamer opvanglocatie schip in Zwijndrecht

Van betekenis zijn

Mocht de doelstelling van tweeduizend plekken eind deze maand worden aangetikt, dan moeten daar eigenlijk nóg eens vijfhonderd bedden bij, zo werd eerder verzocht door het Rijk. “We kijken ook naar de mogelijkheden om gehoor te geven aan het verzoek van het rijk om bovenop de tweeduizend plekken die we nu mogelijk maken nog extra plekken te creëren.”

Het is een pittige uitdaging gebleken. Maar: “Als je op deze manier iets kan betekenen voor mensen die hun eigen huis uit zijn gevlucht voor een oorlog, dan is hard werken relatief. We zijn blij dat we voor de vluchtelingen van betekenis kunnen zijn.”

Wat wij mooi vinden om te zien is dat er vanuit het hart wordt gewerkt

– Woordvoerder Veiligheidsregio ZHZ

Momenteel wonen er tijdelijk 1262 Oekraïners in de reguliere opvangcentra in de regio Zuid-Holland Zuid, dat strekt van de Hoeksche Waard tot Gorinchem. Er zijn nu 1777 bedden bedden in totaal, daarvan zijn er dus 437 beschikbaar. In het Dordtse gebouw CrownPoint slapen 496 vluchtelingen, op de boot in die stad 160. Op het Sliedrechtse Stationspark verblijven 124 vluchtelingen. In de Hoeksche Waard 119. In Zwijndrecht 163. Papendrecht telt er 34, Hardinxveld 93 en Gorinchem 38.

Bij dit totaal zijn niet de mensen die verblijven bij gastgezinnen in de regio opgeteld. Dat zijn inmiddels 826 Oekraïners. “Naast de door de overheid georganiseerde opvang is er in onze regio een grote inzet vanuit de inwoners om vluchtelingen thuis op te vangen. Wat wij mooi vinden om te zien is dat er vanuit het hart wordt gewerkt, dat er veel vrijwilligers actief zijn, en dat zo veel mensen in onze regio gastgezin zijn. De inzet is fantastisch, hartverwarmend.”

Bron: Ad.nl

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging