CoPI-unit ZHZ

Zorginstellingen nemen plaats in CoPI-bak

Een enorme sinkhole die is ontstaan voor de hoofdingang van je zorginstelling, met onder andere uitval van stroom en water, enkele gewonden en enorme paniek als gevolg… Dit was het scenario die enkele CoPI-liaisons vanuit RIVAS, ASVZ, Crabbehof, Zuidwester en Yulius voorgeschoteld kregen tijdens een oefening op 12 en 19 november.

Rol van de CoPI-liaison

Wanneer zich een groot incident voordoet waarbij meerdere hulpdiensten betrokken zijn en behoefte is aan coördinatie ter plaatse, kan worden opgeschaald naar GRIP1. Op dat moment komt er een CoPI-bak (Commando Plaats Incident) ter plaatse. Dit is een mobiele vergaderlocatie, waar vertegenwoordigers vanuit de verschillende hulpdiensten de inzet op elkaar afstemmen. Naast vertegenwoordigers vanuit de hulpdiensten, kunnen hier afhankelijk van de locatie of het type incident ook extra personen bij aansluiten. Wanneer een incident plaatsvindt nabij een zorginstelling, kan bijvoorbeeld gevraagd worden of iemand namens de instelling in de CoPI-bak wil aansluiten. Aangezien dit een pittige rol kan zijn, voorzien we als GHOR met regelmaat in scholingen voor deze CoPI-liaisons.

CoPI liaison

Ervaringen van de liaisons

“De meeste deelnemers hadden wel een keer uitleg gehad over het CoPI en de rol van de liaisons hier”, vertelt Adviseur GHOR in Opleiden, Trainen en Oefenen Jeroen Peeters.”Maar die rol daadwerkelijk oefenen had vrijwel nog niemand gedaan. We hadden het dan ook zo opgezet, dat ze eerst een keer een oefening konden meekijken, zodat ze beter wisten wat ze te wachten stond. Hierna mochten ze zelf aan de bak, waarna ze tenslotte nog feedback van mij en mijn collega Sander Zwanenburg ontvingen. Meest teruggegeven leerpunt was vooral om je als liaison niet enkel te laten leiden door wat de hulpdiensten van je willen, maar ook je tijd te pakken om je eigen achterban (zoals je Crisisbeleidsteam) te informeren, uit te vragen en aan het werk te zetten. Dit blijkt in de praktijk lastig. Het daadwerkelijk oefenen is door alle kandidaten erg positief ervaren. Ze vonden het allemaal erg leerzaam en ook gewoon leuk om een keer te doen.”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging