Veldnorm evenementenzorg

Veranderingen bij evenementenzorg

Op evenementen worden hulpverleners met uiteenlopende achtergronden (opleiding en ervaring) ingezet. Deze groep bestaat uit wel en niet BIG- geregistreerde zorgverleners. Niet altijd is duidelijk hoe de zorgverlener is opgeleid, of hij de juiste competenties heeft en wat zijn bevoegdheden zijn. Er zijn veel verschillende functiebenamingen in omloop, zonder dat altijd helder is welke competenties daarbij horen.

Dit resulteert in onduidelijkheid bij de patiënt (zorgvrager) over wie precies de juiste zorg verleent. Voor de reguliere zorgverleners, zoals van de ambulancedienst, is ook niet altijd duidelijk wat de competenties zijn van de zorgverlener die de patiënt overdraagt en wat men van hem of haar kan verwachten. Deze onduidelijkheid over de bevoegdheden van eerstehulpverleners en zorgprofessionals kan leiden tot ondeskundig handelen met gevaar voor de patiënt.

Ook is er geen zicht op het aantal organisaties dat zich met evenementenhulpverlening (evenementenzorg) bezig houdt. Iedereen kan zich in feite aanbieden als hulpverlener. Daarnaast is er geen eenduidigheid in definities. De definitie van bijvoorbeeld ‘Advanced Life Support’ (ALS) blijkt door zorgaanbieders op verschillende wijze te worden uitgelegd, waardoor het onduidelijk is welke zorgverlener bekwaam (en daardoor bevoegd) is om geavanceerde zorg te leveren.

Verschaffen van duidelijkheid

Diverse incidenten in het verleden hebben laten zien dat hulpverleners soms onbekwaam zijn. Er is daarom sterke behoefte aan duidelijkheid over bevoegdheden en kwaliteit van evenementenzorgverleners. In dit kader heeft een projectgroep met vertegenwoordigers vanuit de praktijk een Veldnorm voor de evenementenzorg ontwikkeld.
De Veldnorm draagt bij aan de verbetering van kwaliteit van zorg door de evenementenzorgverlener (al dan niet BIG-geregistreerd) en de aanbieders van evenementenzorg. Daarnaast biedt de Veldnorm een referentiekader voor de overheid in het kader van toetsing en handhaving.

De Veldnorm Evenementenzorg beschrijft wat goede evenementenzorg is en hoe de kwaliteit en patiëntveiligheid geborgd wordt. Daarnaast verschaft de Veldnorm helderheid over de verschillende termen en definities die gebruikt worden in de evenementenzorg en stelt normen wat betreft competenties, zorgniveaus, inzet, registratie en evaluatie.

Veldnorm evenementenzorg

GHOR organiseert bijeenkomst voor vergunningverleners gemeenten

Deze nieuwe Veldnorm behoeft wel wat uitleg. Want er kan zeker iets veranderen voor organisaties die evenementen organiseren en voor gemeenten die de vergunningen voor die evenementen moeten afgeven. Anouk van Galen is dagelijks bezig gemeenten van geneeskundig- en gezondheidskundig advies te voorzien in het traject van vergunningverlening.
“Met de nieuwe Veldnorm kunnen wij zien of de organiserende partij de evenementenzorg goed georganiseerd heeft en aan de hand daarvan het juiste advies afgeven richting de gemeenten”, geeft Anouk aan. “Maar er worden heel wat nieuwe termen gebruikt, de nieuwe zorgniveaus hebben een andere indeling dan de oude en zo nog wat meer veranderingen. Ik kan de gemeenten niet zo maar de nieuwe Veldnorm toesturen en ze aan hun lot overlaten. Als GHOR bieden wij graag duidelijkheid en ruimte tot vragen stellen. Vandaar dat we met het organiseren van een bijeenkomst toelichting hebben gegeven op deze nieuwe werkwijze. Met de vragen vanuit de deelnemers en de antwoorden die ik kon geven, kijken wij nu met z’n allen met een positieve blik naar deze nieuwe Veldnorm. In onze regio starten we met het introduceren van de nieuwe termen in ons advies vanaf 1 januari 2020. We willen iedereen tot dan de tijd geven aan de veranderingen te wennen.”

Veldnorm evenementenzorg

Meer informatie

Er is een speciale website ingericht waar alle informatie over de Veldnorm Evenementenzorg te vinden is.

Bekijk hier de website Veldnorm Evenementenzorg

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging