OvD-G betrokken bij incident Eurogrit

Het eerste half jaar van 2018 telde al behoorlijk wat GRIP 1 incidenten. Bij drie daarvan trad Marcello Koedoot op als OvD-G. Hij vertelt over zijn ervaringen bij Eurogrit.

Eurogrit‘Op 26 april 2018 bij het bedrijf aan de Kilkade in Dordrecht waren grote stofwolken weggewaaid bij een silo waarin een kleine hoeveelheid met asbest verontreinigd staalgrit lag opgeslagen’, laat Marcello weten. ‘De concentratie asbest in de stofwolk bleek uiteindelijk minimaal, waardoor ook het risico nihil was. We hielden rekening met algemene klachten als gevolg van stof, vergelijkbaar met zand. Omwonenden adviseerden we om ramen en deuren gesloten te houden als ze last zouden krijgen van de stofwolken.’

Veiligheid boven alles
Bij aankomst hadden de eerst arriverende eenheden, waaronder de ambulance, onvoldoende aandacht voor hun eigen veiligheid, waardoor de eerste ambulance in de wolk is geweest. ‘Ik heb dat later als aandachtspunt meegegeven aan de ambu-leden en hun teamleider en op advies van de GAGS geadviseerd de ambulance af te spoelen.’

‘Er vonden tijdens dit incident twee CoPI-overleggen plaats. Tijdens het eerste overleg stonden veiligheid van eigen personeel, de mate van verspreiding van asbest qua concentratie en gebied, de effecten voor de gezondheid en communicatie hierover centraal. Hierna leek de situatie door de lage concentratie en het feit dat er geen klachten waren onder controle, maar op verzoek van de HOVD is nog niet direct afgeschaald. Dat gebeurde na een ronde over het bedrijfsterrein en een kort tweede overleg.’

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging