liaison

Liaison wordt voorbereid op komst CoPI unit

Wat kan je doen als zorginstelling als de CoPI unit voor je deur staat, omdat er incident plaatsvindt in je zorginstelling of je hebt te maken met een grote calamiteit of incident in de buurt van de instelling?

Dan kan de Officier van Dienst – Geneeskundig (OvD-G) vragen of er een vertegenwoordiger van de instelling (een liaison) plaatsneemt in het CoPI tijdens een overleg. Tenslotte hebben de zorginstellingen de meeste kennis in huis wat betreft hun bewoners en het type klachten van de bewoners, vluchtroutes, bouwkundige know-how etc.

Voorbereid door training

Tijdens een incident wordt er veel gevraagd van een liaison, waardoor enkel het aanwijzen van een liaison niet voldoende is om je goed voor te bereiden op deze rol. Om deze reden hebben wij als GHOR een training ontwikkeld die deze liaison voorbereidt op hun rol in het CoPI.

Met een leuk en interessant interactief programma wordt onder meer ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Beeld (globaal) van de hectiek van een crisis;
  • Welke crisispartners zijn zoal betrokken (of kunnen zijn) in een CoPI;
  • Processen van deze crisispartners;
  • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een CoPI;
  • Afspraken in onze Veiligheidsregio en
  • Rol van de liaison in ons CoPI.

liaison

Dinsdag 26 maart hebben Nathan Waller en Anouk van Galen aan een grote groep liaisons van zorginstellingen in onze regio deze training gegeven. Anouk en Nathan zijn beide werkzaam bij ons bureau, maar zij fungeren ook als OvD-G ten tijde van incidenten. Met hun diverse ervaringen in het veld en in de CoPI unit kunnen zij haarfijn uitleggen wat er nu precies afkomt op zo’n liaison.

We zijn er klaar voor!

Anouk: “Deze training geven we jaarlijks en wordt ieder jaar goed bezocht door onze zorginstellingen. Op deze manier helpen we ze er klaar voor te zijn, wanneer het nodig is!”

Meer weten over wie er van de hulpverleningsdiensten plaatsnemen in het CoPI, wat zij doen en nog veel meer? Kijk dan deze video:

Commando Plaats Incident (CoPI) from Veiligheidsregio ZHZ on Vimeo.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging